Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Παρέμβαση του Β. Οικονόμου στην Βουλή για το σχολείο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
5023
Ημερομ.Κατάθεσης
20.12.13

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους κ. κ. Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα αποτελεί έναν χώρο κράτησης για κρατούμενους ηλικίας 15-21 ετών, όπου λειτουργεί σχολείο (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο), που υπάγεται στο εθνικό σύστημα παιδείας και στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα αγωγής, υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισμού.
Σήμερα, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα επισημαίνονται λειτουργικά κενά και προβλήματα στη στελέχωση του Γυμνασίου και του Λυκείου, που δυσχεραίνουν το κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της.
Συγκεκριμένα, τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα, και μάλιστα σε πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανέρχονται συνολικά στις 269.
Ειδικότερα, ο αριθμός των ωρών που δεν διδάσκονται είναι: Θρησκευτικά 19, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 13, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 6, Γλωσσική Διδασκαλία 1, Ν. Λογοτεχνία 5. Ιστορία 5, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή και Κοινωνιολογία 4, Αγγλικά 20, Γαλλικά 3, Μαθηματικά 28, Φυσική 8, Χημεία 5, Γεωγραφία 11, Βιολογία 14, Φυσική Αγωγή 40, Μουσική 7, Καλλιτεχνικά 7, Οικιακή Οικονομία 12, Πληροφορική 14, Τεχνολογία και Τεχν. Επικοινωνία 8, Εφαρμογές Υπολογιστών 4, Πολιτική Παιδεία -Οικονομία 3, Ερευνητική Εργασία 4, Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3, ΑΟ&ΔΕ&Υ 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2, Αν. Εφ. σε Πρ. Περιβάλλον 2, Άλγεβρα 6, Γεωμετρία 7, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6.
Ως εκ τούτου, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 10 τμημάτων που λειτουργούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, σήμερα απαιτούνται εκτός των υπαρχόντων εκπαιδευτικών (1 ΠΕ03 - Διευθυντής, 1 ΠΕ04.01 - Υποδιευθυντής, 3 ΠΕ02, 1 ΠΕ05) οι εξής εκπαιδευτικοί ανά ειδικότητα: ΠΕ01 1 εκπαιδευτικός, ΠΕ02 2 εκπαιδευτικοί, ΠΕ03 2 εκπαιδευτικοί, ΠΕ04.01 1 εκπαιδευτικός, ΠΕ04.03 1 εκπαιδευτικός, ΠΕ06 1 εκπαιδευτικός. ΠΕ08 1 εκπαιδευτικός, ΠΕ09-10 1 εκπαιδευτικός, ΠΕ11 2 εκπαιδευτικοί, ΠΕ19-20 2 εκπαιδευτικοί (συνολικά 14 εκπαιδευτικοί). Επιπλέον, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ02, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο συγκεκριμένο σχολείο και θα επιστρέψει στην ΔΔΕ Φωκίδας. Συνεπώς θα δημιουργηθεί ακόμη ένα επιπλέον κενό ΠΕ02.
Επιπρόσθετα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του συγκεκριμένου σχολείου, λειτουργούν διπλές τάξεις ή τμήματα ανά ώρα. Έτσι, η συνδιδασκαλία γίνεται ως εξής: τμήμα α1 με τμήμα α2, τμήμα α3 με τμήμα α4, Β΄ Γυμνασίου με Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου με Β΄ Λυκείου. Δηλαδή, σε διδακτική ώρα της Γ΄ Γυμνασίου παρακολουθεί και η Β΄ Γυμνασίου, εφόσον σε συνθήκες κράτησης δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να κάνουν κενό και να επιστρέψουν στα κελιά τους μέχρι την επόμενη διδακτική ώρα του προγράμματός τους, η οποία είναι κι αυτή ώρα συνδιδασκαλίας.
Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας έχει ζητήσει με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 595 / 22.11.13) από την ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής τη στελέχωσή της με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό κι αυτή ακολούθως από την Περιφέρεια Αττικής και από το υπουργείο Παιδείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Δεδομένων των λειτουργικών κενών και των προβλημάτων που επισημαίνονται στη στελέχωση του Γυμνασίου και Λυκείου που λειτουργούν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο υπουργός Παιδείας, προκειμένου η συγκεκριμένη σχολική μονάδα να στελεχωθεί άμεσα με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό;  
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο υπουργός Παιδείας αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 120546/Δ2/28.9.2010 (ΦΕΚ 1595 τ.β./01-10-2010), ώστε να στελεχωθεί η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας;
  3. Προτίθεται ο υπουργός Δικαιοσύνης να εξετάσει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε κρατουμένους, οι οποίοι έχουν πετύχει σε Σχολές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που βρίσκονται μακριά από το κατάστημα κράτησής τους, ώστε να διευκολύνονται οι σπουδές τους;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Οικονόμου Βασίλης

Ρεπούση Μαρία

Ψαριανός Γρηγόρης

Κυρίτσης Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: