Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28/9/2011


Εχουν περάσει ακριβώς δύο (2) μήνες από την τακτική συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2011 που σας κατέθεσα την πρότασή μου για το βιολογικό καθαρισμό των οικιακών αποβλήτων Δήμου Ωρωπού.  Μία πρόταση που απαλλάσσει το Δήμο μας  αλλά και το Δήμο Τανάγρας από την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων.
Ενας κεντρικός συλλεκτικός αποχετευτικός αγωγός από τους Αγίους Αποστόλους  έως και το Δήλεσι συγκεντρώνει τα λύματα όλων των παραθαλάσσιων Κοινοτικών διαμερισμάτων.  Δηλ. Αγ. Απόστολων – Καλάμου – Μαρκοπούλου και Παραλίας Μαρκοπούλου – Ν. Παλάτια - Σκάλας – Μήλεσι – Χαλκούτσι – Δήλεσι – Ωρωπού – Συκαμίνου τα οποία θα μεταφέρονται στο Στενό Ασωπού.  Εκεί θα συναντούν τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του Δήμου Τανάγρας και θα μεταφέρονται προς τον παρακηφήσιο κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ συλλέγοντας στη διαδρομή του τα λύματα  Αυλώνα – Μαλακάσας – Πολυδενδρίου – Καπανδριτιίου και  Αφιδνών.
Ούτε σταγόνα υγρών αποχέτευσης επεξεργασμένων και μη στον Ασωπό και Ευβοϊκό.
Το ίδιο ισχύει και για τα βιομηχανικά απόβλητα να αναλάβει την ειδική επεξεργασία  τους η ΕΥΔΑΠ η οποία διαθέτει ως εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης την κατάλληλη τεχνογνωσία.
Τέλος η ΕΥΔΑΠ με διυλιστήριο να αναλάβει την εξ ολοκλήρου υδροδότηση των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας σταματώντας την έως σήμερα τροφοδοσία νερού με γεωτρήσεις και ταχυδιυλιστήρια.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

Είναι τα μεγαλύτερα άμεσα απαραίτητα και σημαντικότερα τεχνικά έργα του Δήμου μας.
Με αίτημα σας ζήτησα να επικοινωνήσετε εγγράφως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ και να προτείνετε συνεργασία για την παραπάνω ολοκληρωμένη πρόταση.
Δεν γνωρίζω τους λόγους που σας έχουν πείσει εσάς και τους συνεργάτες σας να αγνοήσετε την ολοκληρωμένη πρόταση που σας έγινε κυρίως για την αποχέτευση του συνόλου των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας.
Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο μας καλείται να μας ενημερώσετε και να λάβουμε απόφαση για το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου  Ωρωπού, χωρίς, για ένα τόσο σοβαρό θέμα να υπάρχει από την πλευρά σας ή του αρμόδιου αντιδημάρχου έγγραφη εισήγηση επί του θέματος ως οφείλετε.
Μας χορηγήθηκε ένα έντυπο με θέμα «Διερεύνηση ύπαρξης χώρων και αξιολόγηση αυτών για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Ωρωπού».
Είναι λάθος που αναφέρετε το «Δήμου Ωρωπού» διότι η μελέτη είναι ελλιπής και δεν χωροθετεί για τον Κάλαμο τους Αγ. Αποστόλους τις Αφίδνες την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη Μαλακάσα, για δε  τον Αυλώνα, το Μαρκόπουλο τον Ωρωπό και το Συκάμινο υπολογίζονται στη θέση επιλογής αλλά θα ενταχθούν στη διαχείριση των λυμάτων όταν και εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους
Πολυδένδρι και Καπανδρίτι έχουν ενταχθεί για τον  παρακηφήσιο της ΕΥΔΑΠ.
Έχετε παραμείνει στη μελέτη αποχέτευσης των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του τέως Δήμου Ωρωπού, (Ν. Παλατίων- Σκαλας – Χαλκουτσίου) αγνοώντας τα υπόλοιπα κοινοτικά διαμερίσματα, επειδή πιστεύεται  ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού αντιπροσωπεύεται  από τον τέως δήμο Ωρωπού.
Συνεχίζοντας,  η μελέτη αναφέρει τον τρόπο επιλογής της θέσης ξεκινώντας πρώτα από την επιλογή αποδέκτη του νερού μετά την επεξεργασία των λυμάτων.
Η επιλογή αποδέκτη έγινε από την μελετητική ομάδα ως εξής:


  1. ΘΑΛΑΣΣΑ: Απερρίφθη λόγω υψηλού κόστους κατασκευής, ενδεχόμενη πιθανότητα ρύπανσης και υποβάθμισης της ευρύτερης παραθαλάσσιας περιοχής.
  2. ΕΔΑΦΟΣ:  Απερρίφθη η διάθεση στο έδαφος, αν και θα ενίσχυε τον υπόγειο υδροφορέα  διότι δεν συνηθίζεται στη χώρα μας και δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:  Απερρίφθη λόγω κόστους δικτύου άρδευσης και του προβλήματος των όγκων νερού που πλέον δεν οδηγούνται σ’ αυτή τη χρήση.
  4. ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ:  Είναι  η λύση επιλογής όταν υπάρχει υδατορεύμα στη περιοχή.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν υπάρξει  μείωση της παροχής του ποταμού παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ευτροφισμού, έντονο πρόβλημα οσμών σε μεγάλο μήκος και τίθενται σε κίνδυνο θαλάσσιοι υγροβιότοποι τόσο στο ποτάμι όσο και στις εκβολές του.

Παρ’  όλα αυτά η μελέτη επεξεργασίας Αστικών λυμάτων του Δήμου Ωρωπού στη σελίδα 15 αναφέρει:  «Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον Ασωπό και θα καλύπτουν τα αυστηρά θεσμοθετημένα όρια εκροής”.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ο Ασωπός είναι ένας χείμαρρος και τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν σε υδατορεύματα συνεχούς ροής στο ξεροπόταμο θα είναι πολλαπλάσια.
Πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι εφόσον εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον Ασωπό ως αποδέκτη το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος Τανάγρας πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων τα οποία θα διέρχονται επεξεργασμένα ή όχι  από το Στενό του Ασωπού.
Συμπερασματικά, η μελετητική ομάδα προτείνει τη θέση του Στενού Ασωπού από την πλευρά του Συκαμίνου για τη κατασκευή μιάς μονάδας επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων με αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών τον Ασωπό ποταμό.
Το σύνολο της οικονομοτεχνικής μελέτης με τις ενδεικτικές τιμές και στο περίπου, πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με  την πραγματικότητα και είναι πολλαπλάσιο όπως και για τη λειτουργία μιας μονάδας που αναφέρεται στη σελ. 12 ότι χρειάζονται δύο (2) υπάλληλοι είναι λάθος.
Τα λύματα είναι υποχρεωτικά 24ωρης ροής που σημαίνει ότι η παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας  από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το σύνολο των βαρδιών χρειάζονται το ελάχιστο δέκα (10) άτομα κατά μονάδα, συν του τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση των μονάδων.
Υπολογίζοντας τα έξοδα λειτουργίας των τελικών μονάδων του Δήμου, την επεξεργασία των λυμάτων, την απομάκρυνσή της λυματολάσπης και τα απρόβλεπτα ίσως το κόστος είναι υπέρογκο για το Δήμο και του δημότες και τελικά  καταλήξουν οι μονάδες να υπολειτουργούν όπως έχει συμβεί σε άλλους Δήμους σήμερα.
Υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους για τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ διότι θα πληρώνουμε για τη χρήση της αποχέτευσης.

Βεβαίως και θα πληρώσουμε όπως πληρώνουν και οι διαμένοντες στις περιοχές που εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ.
Είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι δεν θα πληρώσουν την αναλογία τους όταν η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων γίνεται από το Δήμο.


Κύριε Πρόεδρε,

Η πρότασή της Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό είναι να γίνει από το Δήμο Ωρωπού αίτημα ενδιαφέροντος στην ΕΥΔΑΠ με ολοκληρωμένη πρόταση όπως σας έχει κατατεθεί
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

και όταν πάρετε την επίσημη απάντηση από την ΕΥΔΑΠ να τεθεί θέμα σε  Δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης συγκρίνοντάς την με όποια μελέτη έχετε.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Η Χρεωκοπία και η Κιβωτός των "εκλεκτών".

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ζούμε την αρχή και την εξέλιξη ενός "κατακλυσμού" από τους πολλούς που έχει ζήσει η χώρα μας. Από το τέλος του 2009 κι ενώ πολύς κόσμος είχε αναθαρρήσει από την αλλαγή της κυβέρνησης που θα "ελάφρυνε" την φορολογία, δεν συνειδητοποιήσαμε πως μέσα σε ελάχιστο χρόνο μας χτύπησε την πόρτα η χρεωκοπία.

Οι περικοπές, τα λουκέτα, η φορολογία που πλήττει τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, οι επερχόμενες απολύσεις στο Δημόσιο, η ανεργία. Ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια με φόρους όμως που θίγουν και τους ανέργους όταν έχουν στην κατοχή τους ένα ακίνητο. Ακίνητο που σε πολλές περιπτώσεις είχε αγοραστεί με δάνειο (τότε που υπήρχαν δουλειές και τα δάνεια δίνονταν αφειδώς) και συχνά με εγγυητές συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.
Οι πλειστηριασμοί έχουν παγώσει ελλείψει ρευστού. Είναι να απορεί κανείς τι θα απογίνουν όλα τα ακίνητα που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δημοσίου και των τραπεζών λόγω αδυναμίας πληρωμής των φόρων και των δανείων. 
Και μπροστά στην επερχόμενη κορύφωση του "κατακλυσμού" κάποιοι όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα ξεκινήσουν την κατασκευή της "Κιβωτού του Νώε", θα συγκεντρώσουν τους "δικούς" τους  "εκλεκτούς" που "αξίζουν" να σωθούν ενώ εμείς οι υπόλοιποι θα χαθούμε τιμωρούμενοι για τις "αμαρτίες" του ανθρώπινου είδους.
Τότε, μετά την μπόρα και την καταστροφή, οι λίγοι "εκλεκτοί" θα επιστρέψουν να ξαναχτίσουν πάνω στα συντρίμμια και να "σώσουν" τον τόπο τιμώντας τους πολλούς που θυσιάστηκαν.
Το ίδιο γινόταν πάντα από τούς πολέμους της αρχαιότητας μέχρι και την εποχή της δικτατορίας.
Και θα συμβαίνει πάντα όσο θέτουμε εαυτούς στην ανάλογη θέση.... 

Κιβωτός του Νώε ήταν, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο βιβλίο της Γένεσης της Βίβλου, μεγάλη κιβωτός την οποία διέταξε στο Νώε ο Θεός να κατασκευάσει λόγω του μεγάλου κατακλυσμού που επρόκειτο να φέρει. Μέσα σε αυτή τη κιβωτό ο Νώε έβαλε την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τους τρεις γιους του (Σημ, Χαμ και Ιάφεθ) με τις γυναίκες τους καθώς και ζευγάρια από όλα τα ζώα της υφηλίου (Γένεσις ΣΤ'-Ζ'). Μετά από τον κατακλυσμό και τον αφανισμό του διεφθαρμένου γένους των ανθρώπων, η κιβωτός προσάραξε στην κορυφή του όρους Αραράτ.]
el.wikipedia.org/wiki/Κιβωτός_του_Νώε

Πρωτοβουλία για πρώτη φορά....

 
Στις 14 Σεπτέμβρη για πρώτη φορά από την εποχή των Κοινοτήτων και των Καποδιστριακών Δήμων πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση Προέδρων και μελών των δύο φιλοζωικών σωματείων του Δήμου μας ( Ωρωπού και Καλάμου) αλλά και φιλόζωων πολιτών. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Καλάμου κ. Παναγιώτης Βασιλάκος που ήταν και ο συντονιστής της συζήτησης.
Αυτή η πρωτοβουλία δεν ήταν εποικοδομητική μόνο για τους φιλόζωους αλλά για όλους τους πολίτες του Δήμου που κάθε Σεπτέμβρη βλέπουν τις γειτονιές τους να γεμίζουν με εγκαταλελειμμένα ζώα, ανεμβολίαστα που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα και που μπορούν να αποτελέσουν αιτία ατυχήματος για τους οδηγούς. 
Τον λόγο πήραν σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι και παρουσίασαν προτάσεις μεταξύ των οποίων ήταν η σύμβαση με κτηνιάτρους, το αίτημα στον Δήμο για έγκριση τεχνικού προγράμματος που θα αφορά και στις στειρώσεις, η εύρεση χώρου για την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων κ.α.
Είναι θετικό που σε καιρούς οικονομικής κατάρρευσης, (που εγκυμονεί και την κοινωνική κατάρρευση), υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται.... 

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Φάρος, με τα "καλά" του.

Νέα όψη παίρνει ο Φάρος του Ωρωπού με την εργασία εθελοντών από την Κεντρική Γαλλία ηλικίας 50 ετών και άνω.
Mille fois merci!!

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Η Γραφειοκρατία και η Ουσία.

Η εκτελεστική εξουσία και η διοίκηση απαιτούν πρωτοβουλίες, αποφάσεις και κυρίως δράση.
Πώς δρα λοιπόν κανείς? Με ποια μέθοδο και με ποιους μηχανισμούς? 
Ακολουθώντας πιστά τους νόμους και τα γραφειοκρατικά κανάλια.
Είναι η πρώτη απάντηση που έρχεται στον νου.
Με μια δεύτερη σκέψη το θέμα περιπλέκεται.
Αρχικά οι νόμοι.
Οι νόμοι έχουν παραθυράκια. Παραθυράκια που αν δεν τα ανακαλύψουμε εμείς πρώτοι προς όφελός μας (όφελος του φορέα που υπηρετούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων) θα τα ανακαλύψουν άλλοι για δικό τους.
Όσο για την γραφειοκρατία?
Εφεύρημα μιας ξεπερασμένης εποχής που εξυπηρετεί πια (ειδικά με την μορφή που έχει στην χώρα μας) τα μικροσυμφέροντα ορισμένων από τα γρανάζια της.
Τί αποτελεί εγγύηση για πρόοδο σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον?
Το δημιουργικό "ψώνιο" του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά να ωφελήσει τον τόπο του η τέλος πάντων και τον τόπο του.
Γιατί, για να είμαστε ρεαλιστές, το συλλογικό συμφέρον δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ατομικό.
Αν λοιπόν ένας (δημοκρατικός πάντα) τρόπος δράσης με θετικά αποτελέσματα συνδυαστεί  με σωστή επικοινωνιακή πολιτική τότε έχουμε κερδίσει και την ουσία. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΣΟ ΠΟΤΕ.Ένεκα επαγγελματικού δαιμονίου και με αφορμή τα θέματα της Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού που πέρασαν-κατά πλειοψηφία- στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για τις κοινωνικές υπηρεσίες,όπως τα Δημοτικά Ιατρεία, ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό: ότι για να είναι κάποιος αποτελεσματικός δεν χρειάζεται να είναι πρωτότυπος αλλά οργανωτικός.
Από τί θα μπορούσαν να αποτελούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες ενός Δήμου; Μια ματιά στις υπηρεσίες αρκετών Δήμων όπως της Πάτρας, των Αγίων Αναργύρων κ.ά δίνει ιδέες για το πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί (σε πρώτη φάση) και να οργανωθεί (σε δεύτερη) μια συγκροτημένη και αποτελεσματική δημοτική κοινωνική υπηρεσία.
Μερικές προτάσεις είναι η δημιουργία Σχολής Γονέων , Κέντρου συμβουλευτικής οικογένειας και ατόμου, γραφείο κοινωνικών ερευνών, δωρεάν φροντιστήρια σε οικονομικά αδύναμους μαθητές ,μέριμνα για θέματα ισότητας, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και ιατρικές παροχές. Υπηρεσίες, φυσικά , στελεχωμένες με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και γιατρούς.
Πολύ σημαντική είναι και η δημιουργία του “γραφείου για θέματα απασχόλησης” που θα φέρνει σε επαφή πιθανούς εργοδότες με άνεργους δημότες, θα κρατά στοιχεία για την ανεργία στον δήμο, όπως: ποιές ομάδες πλήττονται περισσότερο (ηλιακές ,επαγγελματικές κλπ.)
Όλα τα παραπάνω θα είναι, φυσικά ,δωρεάν για τους δημότες.
Θα αναρωτηθεί κανείς πού θα βρεθούν οι πόροι και μάλιστα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Πρωτίστως στα παραπάνω μπορεί να δοθεί μια ιεράρχηση ως πρός το πιο είναι το πιο σημαντικό να “στηθεί” πρώτο σε συνάρτηση με το ύψος του κόστους. Για παράδειγμα τί είναι πιο σημαντικό και απαιτεί τα λιγότερα χρήματα το γραφείο απασχόλησης ή η σχολή γονέων; Υστερα μπορεί να ερευνηθεί η δυνατότητα να περικοπούν χρήματα από αλλους τομείς και ,φυσικά ,να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από ευρωπαικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ. Σημαντική είναι η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας όπως και η στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών. Είναι γεγονός πως ,πρίν ακόμα την εποχή του Καποδίστρια, οι “μικροί” Δήμοι είχαν δυσκολία να παρέχουν αποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες πέραν των ΚΑΠΗ και του προγράμματος “βοήθεια στο σπίτι”. Ένας λόγος είναι το ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν προσφέρουν άμεσα κέρδη στους Δήμους και δεν συμβάλουν στην ανάπτυξη κυρίως την οικονομική της κάθε περιοχής.
Τα οφέλη όμως γίνονται ορατά μακροπρόθεσμα. Σοβαρα προβλήματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται, οι κοινωνικές εντάσεις μειώνονται και δημιουργείται δεξαμενή υγειούς ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να δράσει με αποτέλεσμα την επίτευξη της ανάπτυξης. Πιο πολύ προσφορά λοιπόν παρά άμεσο όφελος παρέχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Κάθε ώριμη όμως τοπική κοινωνία που βλέπει το αύριο, φροντίζει από σήμερα για να έχει στο μέλλον.