Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28/9/2011


Εχουν περάσει ακριβώς δύο (2) μήνες από την τακτική συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2011 που σας κατέθεσα την πρότασή μου για το βιολογικό καθαρισμό των οικιακών αποβλήτων Δήμου Ωρωπού.  Μία πρόταση που απαλλάσσει το Δήμο μας  αλλά και το Δήμο Τανάγρας από την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων.
Ενας κεντρικός συλλεκτικός αποχετευτικός αγωγός από τους Αγίους Αποστόλους  έως και το Δήλεσι συγκεντρώνει τα λύματα όλων των παραθαλάσσιων Κοινοτικών διαμερισμάτων.  Δηλ. Αγ. Απόστολων – Καλάμου – Μαρκοπούλου και Παραλίας Μαρκοπούλου – Ν. Παλάτια - Σκάλας – Μήλεσι – Χαλκούτσι – Δήλεσι – Ωρωπού – Συκαμίνου τα οποία θα μεταφέρονται στο Στενό Ασωπού.  Εκεί θα συναντούν τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του Δήμου Τανάγρας και θα μεταφέρονται προς τον παρακηφήσιο κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ συλλέγοντας στη διαδρομή του τα λύματα  Αυλώνα – Μαλακάσας – Πολυδενδρίου – Καπανδριτιίου και  Αφιδνών.
Ούτε σταγόνα υγρών αποχέτευσης επεξεργασμένων και μη στον Ασωπό και Ευβοϊκό.
Το ίδιο ισχύει και για τα βιομηχανικά απόβλητα να αναλάβει την ειδική επεξεργασία  τους η ΕΥΔΑΠ η οποία διαθέτει ως εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης την κατάλληλη τεχνογνωσία.
Τέλος η ΕΥΔΑΠ με διυλιστήριο να αναλάβει την εξ ολοκλήρου υδροδότηση των Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας σταματώντας την έως σήμερα τροφοδοσία νερού με γεωτρήσεις και ταχυδιυλιστήρια.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

Είναι τα μεγαλύτερα άμεσα απαραίτητα και σημαντικότερα τεχνικά έργα του Δήμου μας.
Με αίτημα σας ζήτησα να επικοινωνήσετε εγγράφως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ και να προτείνετε συνεργασία για την παραπάνω ολοκληρωμένη πρόταση.
Δεν γνωρίζω τους λόγους που σας έχουν πείσει εσάς και τους συνεργάτες σας να αγνοήσετε την ολοκληρωμένη πρόταση που σας έγινε κυρίως για την αποχέτευση του συνόλου των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας.
Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο μας καλείται να μας ενημερώσετε και να λάβουμε απόφαση για το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου  Ωρωπού, χωρίς, για ένα τόσο σοβαρό θέμα να υπάρχει από την πλευρά σας ή του αρμόδιου αντιδημάρχου έγγραφη εισήγηση επί του θέματος ως οφείλετε.
Μας χορηγήθηκε ένα έντυπο με θέμα «Διερεύνηση ύπαρξης χώρων και αξιολόγηση αυτών για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Ωρωπού».
Είναι λάθος που αναφέρετε το «Δήμου Ωρωπού» διότι η μελέτη είναι ελλιπής και δεν χωροθετεί για τον Κάλαμο τους Αγ. Αποστόλους τις Αφίδνες την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη Μαλακάσα, για δε  τον Αυλώνα, το Μαρκόπουλο τον Ωρωπό και το Συκάμινο υπολογίζονται στη θέση επιλογής αλλά θα ενταχθούν στη διαχείριση των λυμάτων όταν και εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους
Πολυδένδρι και Καπανδρίτι έχουν ενταχθεί για τον  παρακηφήσιο της ΕΥΔΑΠ.
Έχετε παραμείνει στη μελέτη αποχέτευσης των Κοινοτικών Διαμερισμάτων του τέως Δήμου Ωρωπού, (Ν. Παλατίων- Σκαλας – Χαλκουτσίου) αγνοώντας τα υπόλοιπα κοινοτικά διαμερίσματα, επειδή πιστεύεται  ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού αντιπροσωπεύεται  από τον τέως δήμο Ωρωπού.
Συνεχίζοντας,  η μελέτη αναφέρει τον τρόπο επιλογής της θέσης ξεκινώντας πρώτα από την επιλογή αποδέκτη του νερού μετά την επεξεργασία των λυμάτων.
Η επιλογή αποδέκτη έγινε από την μελετητική ομάδα ως εξής:


  1. ΘΑΛΑΣΣΑ: Απερρίφθη λόγω υψηλού κόστους κατασκευής, ενδεχόμενη πιθανότητα ρύπανσης και υποβάθμισης της ευρύτερης παραθαλάσσιας περιοχής.
  2. ΕΔΑΦΟΣ:  Απερρίφθη η διάθεση στο έδαφος, αν και θα ενίσχυε τον υπόγειο υδροφορέα  διότι δεν συνηθίζεται στη χώρα μας και δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:  Απερρίφθη λόγω κόστους δικτύου άρδευσης και του προβλήματος των όγκων νερού που πλέον δεν οδηγούνται σ’ αυτή τη χρήση.
  4. ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ:  Είναι  η λύση επιλογής όταν υπάρχει υδατορεύμα στη περιοχή.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν υπάρξει  μείωση της παροχής του ποταμού παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ευτροφισμού, έντονο πρόβλημα οσμών σε μεγάλο μήκος και τίθενται σε κίνδυνο θαλάσσιοι υγροβιότοποι τόσο στο ποτάμι όσο και στις εκβολές του.

Παρ’  όλα αυτά η μελέτη επεξεργασίας Αστικών λυμάτων του Δήμου Ωρωπού στη σελίδα 15 αναφέρει:  «Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον Ασωπό και θα καλύπτουν τα αυστηρά θεσμοθετημένα όρια εκροής”.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ο Ασωπός είναι ένας χείμαρρος και τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν σε υδατορεύματα συνεχούς ροής στο ξεροπόταμο θα είναι πολλαπλάσια.
Πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι εφόσον εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον Ασωπό ως αποδέκτη το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος Τανάγρας πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων τα οποία θα διέρχονται επεξεργασμένα ή όχι  από το Στενό του Ασωπού.
Συμπερασματικά, η μελετητική ομάδα προτείνει τη θέση του Στενού Ασωπού από την πλευρά του Συκαμίνου για τη κατασκευή μιάς μονάδας επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων με αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών τον Ασωπό ποταμό.
Το σύνολο της οικονομοτεχνικής μελέτης με τις ενδεικτικές τιμές και στο περίπου, πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με  την πραγματικότητα και είναι πολλαπλάσιο όπως και για τη λειτουργία μιας μονάδας που αναφέρεται στη σελ. 12 ότι χρειάζονται δύο (2) υπάλληλοι είναι λάθος.
Τα λύματα είναι υποχρεωτικά 24ωρης ροής που σημαίνει ότι η παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας  από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το σύνολο των βαρδιών χρειάζονται το ελάχιστο δέκα (10) άτομα κατά μονάδα, συν του τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση των μονάδων.
Υπολογίζοντας τα έξοδα λειτουργίας των τελικών μονάδων του Δήμου, την επεξεργασία των λυμάτων, την απομάκρυνσή της λυματολάσπης και τα απρόβλεπτα ίσως το κόστος είναι υπέρογκο για το Δήμο και του δημότες και τελικά  καταλήξουν οι μονάδες να υπολειτουργούν όπως έχει συμβεί σε άλλους Δήμους σήμερα.
Υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους για τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ διότι θα πληρώνουμε για τη χρήση της αποχέτευσης.

Βεβαίως και θα πληρώσουμε όπως πληρώνουν και οι διαμένοντες στις περιοχές που εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ.
Είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι δεν θα πληρώσουν την αναλογία τους όταν η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων γίνεται από το Δήμο.


Κύριε Πρόεδρε,

Η πρότασή της Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό είναι να γίνει από το Δήμο Ωρωπού αίτημα ενδιαφέροντος στην ΕΥΔΑΠ με ολοκληρωμένη πρόταση όπως σας έχει κατατεθεί
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗ»

και όταν πάρετε την επίσημη απάντηση από την ΕΥΔΑΠ να τεθεί θέμα σε  Δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης συγκρίνοντάς την με όποια μελέτη έχετε.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://epitropesdiodiastop.blogspot.com/2011/10/20.html