Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Μεταφορές-Χωματουργικές Εργασίες "Ο Δημότης"

Μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία χάνει ο Δήμος μας με την μη αξιοποίηση των 132 οχημάτων που διαθέτει. Τα οχήματα από λεωφορεία και φορτηγά έως τσάπες και τρακτέρ θα μπορούσαν να στελεχώσουν μια ωραία επιχείρηση που θα συνδυάζει μεταφορές, εκδρομές, χωματουργικά και φρεζαρίσματα. Αν υπολογίσει κανείς την επιχορήγηση των 463.000 ευρώ τον χρόνο που δίνουμε σαν πολίτες...
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, κ. Βασίλη Λέκκα χρεωνόμαστε 2700 λίτρα καυσίμων την ημέρα με κόστος 3607,6 ευρώ ενώ τα πραγματικά λίτρα κατανάλωσης είναι 1280 με κόστος 1754,4 ευρώ. Αν υπολογίσουμε λοιπόν τα 1853,2 ευρώ  την ημέρα που μένουν από την διαφορά (463.000 ευρώ τον χρόνο) μπορούμε να τα διαθέτουμε ως κεφάλαιο για τη λειτουργία της επιχείρησης που αναμένεται να φέρει τρελά κέρδη στον Δήμο!!!
Επειδή το θέμα όμως είναι και σοβαρό σας παραθέτω ολόκληρη την έκθεση που έθεσε στην δημοσιότητα ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Λέκκας. 

Δ.Σ. ΤΗΣ 30/10/2013ENHMEΡΩΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ               ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Β. ΛΕΚΚΑΚυρίες και Κύριοι  Συνάδελφοι,Σας είναι γνωστό ότι μετά από κλήρωση, αντιπροσωπεύω το Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.
Είμαι υποχρεωμένος από τη θέση αυτή να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τα δύο θέματα 5 και 6 του σημερινού συμβουλίου που έχουν σχέση με τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.  1. με τη μελέτη προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και  1. τη μελέτη τρόπου εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο δεύτερο τεύχος αρ. φύλλου 1938/31-8-2011 αναφέρει την απόφαση  έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού.
Στο άρθρο 14 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Διαχείριση και Συντήρηση Οχημάτων εκτός των άλλων που αναφέρει στη παράγραφο 2 αναφέρει:  Παρακολουθεί και εποπτεύει τη κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.  
Επίσης στην παράγραφο 7 αναφέρει: Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου διαμορφώνει και τηρεί τους δείκτες αποδοτικότητας.
Κύριε Διευθυντά των Τεχνικών Υπηρεσιών σας ερωτώ:  1. Με ποιό τρόπο παρακολουθείτε την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου;  1. Πώς επεξεργάζεστε τα στοιχεία που συγκεντρώνετε μετά από την εκτέλεση συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου για να διαμορφώσετε τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας;Με τη σημερινή σας εισήγηση για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών αναφέρετε ότι θα υπογράψετε σύμβαση για ένα έτος  ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
Η δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προϋπολογίζεται στο ποσό του 1.021.483,74 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  
Αυτή η δαπάνη θα βαρύνει τους προβλεπόμενους κωδικούς του προϋπολογισμού  για το έτος 2013.Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Οκτωβρίου 2013 και στο 21ο θέμα (χωρίς να μας έχουν δώσει την εισήγηση  του θέματος) εγκρίθηκε από την πλειοψηφία η 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.Όπως διαπίστωσα την επομένη μέρα οι πέντε κωδικοί που αφορούν καύσιμα και λιπαντικά για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων αυξήθηκαν κατακόρυφα και από 718.000 ευρώ έγιναν σύνολο 901.900 ευρώ με αύξηση 25% περίπου.Αφαιρώντας το ποσό αυτό από το 1.021.483,74 ευρώ έχουμε ένα υπόλοιπο 119.583,74 ευρώ.  Αυτό είναι το ποσό για θέρμανση όλων των κτιριακών μονάδων του Δήμου.  Και σας ερωτώ:  Το ποσό για τη θέρμανση είναι για όλη τη  χειμερινή περίοδο 2013-2014 ή μόνο για τους δύο μήνες που απομένουν για τον προϋπολογισμό 2013 μέχρι τα Χριστούγεννα;
Πριν από ένα χρόνο περίπου σας είχα πει ότι ο Δήμος χρεώνεται καθημερινά με 1500 λίτρα καύσιμα.  Με τα στοιχεία που έχω σας γνωρίζω ότι τα καύσιμα κίνησης έχουν πολλαπλασιαστεί και είναι περίπου 2.700 λίτρα ημερησίως για όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.250 Χ 2700 = 675.000 λίτρα/χρόνο για καύσιμα κίνησηςΕδώ θα πρέπει να σας επισημάνω:1)  Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου όπως αναγράφονται
     σε πρόσφατη κατάσταση του γραφείου κίνησης είναι σύνολο   
     132.2)  Η προμήθεια των λιπαντικών είναι ελάχιστη διότι τα
    λιπαντικά των οχημάτων και μηχανημάτων πληρώνονται στο
    συνεργείο  με την συντήρηση και επισκευή αυτών.3)  Τα 132 οχήματα και μηχανήματα είναι αδύνατο την ίδια
ημέρα να κινηθούν  όλα μαζί διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι    
οδηγοί ή χειριστές.Επίσης, είναι η φύση των οχημάτων και μηχανημάτων τέτοια που δεν είναι απαραίτητο να κινηθούν καθημερινά.
Π.χ. ΤΡΑΚΤΕΡ – ΜΟΤΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ κλπ.
Τα υπόλοιπα οχήματα που είναι εκτός λειτουργίας εναλλάσσονται με τους υπάρχοντες οδηγούς-χειριστές και τους συμβασιούχους.Η κατάσταση των οχημάτων και μηχανημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ωρωπού έχει ως εξής:
Οκτώβριος, 2013


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Α
Υ
Λ
Ω
Ν
Α

Α
Φ
Ι
Δ
Ν
Α
Ι
Κ
Α
Λ
Α
Μ
Ο
Σ
Κ
Α
Π
Α
Ν
Δ
Ρ
Ι
Τ
Ι

Μ
Α
Λ
Α
Κ
Α
Σ
Α
Μ
Α
Ρ
Κ
Ο
Π
Ο
Υ
Λ
Ο
Π
Ο
Λ
Υ
Δ
Ε
Ν
Δ
Ρ
Ι
Σ
Υ
Κ
Α
Μ
Ι
Ν
Ο
Ω
Ρ
Ω
Π
Ι
Ω
Ν
Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
1
2
2
1
-
2
2
1
6
17
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΑ
4
-
5
4
-
3
1
2
13
32
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ
1
1
1
-
-
1
-
-
3
7
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ.
2
-
4
1
1
1
-
1
4
14
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ.
2
1
3
2
3
2
2
1
5
21
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
3
2
1
-
-
-
1
-
1
8
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
-
1
-
1
-
-
1
1
3
7
ΤΣΑΠΕΣ
1
-
4
1
1
1
1
1
3
13
ΣΑΡΩΘΡΟ
1
-
-
-
-
-
-
-
1
2
ΚΛΑΔΟΘΡ/ΤΗΣ
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
ΤΡΑΚΤΕΡ
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
1
-
-
-
-
1
-
-
-
2
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
ΜΟΤΟΜΗΧΑΝ.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1

ΣΥΝΟΛΟ

16

7

20

11

5

11

8

7

47

132


Μετά από έρευνα:Σε καθημερινή κίνηση βρίσκονται περίπου 50 οχήματα – μηχανήματα τα οποία κινούνται στα όρια του Δήμου εκτός των απορριμματοφόρων που πηγαίνουν στη χωματερή.Από τα παραπάνω οχήματα τα (45) συμπληρώνουν 3.700 χιλιόμετρα περίπου  ημερησίως και (5)  μηχανήματα έργου (εκσκαφείς)  προς 6 ώρες ημερησίως το καθένα.Σύνολο 30 ώρες λειτουργίας ημερησίως.Με τον αναλυτικό πίνακα κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων  αναφέρω το είδος των οχημάτων που κυκλοφορούν καθημερινά τα οποία συμπληρώνουν ημερησίως 3.710 χιλιόμετρα συν 30 ώρες λειτουργίας οι εκσκαφείς.  Συνολικά λίτρα καύσης ημερησίως 1280 με σύνολο ευρώ ημερησίως 1754,4 ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜ/ΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:         3710
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μ.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:         30
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:   1280
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ:                     1754.4   ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ  .      
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΛΜ./ΗΜ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΑ ΧΙΛ./ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΑ
ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

14 Χ 40

560:7

80

1.68

134,4
ΑΠ/ΦΟΡΑ
11Χ160
1760:3
586
1.35
791,1

ΚΑΛΑΘ/ΡΑ
2Χ30
60:3
20
1.35
27,0

ΦΟΡΤΗΓΑ
6Χ40
240:3
80
1.35
108,0

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΜΗ ΑΝΑΤΡ.
6Χ40
240:3
80
1.35
108,0
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
5Χ80
400:3
134
1.35
180,9

ΑΣΘ/ΦΟΡΟ
2 ΒΑΡΔΙΕΣ
1Χ450
450:3
150
1.35
202,5

ΣΥΝΟΛΑ

45

3710

1130


1551,9
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
Μ.Ε.
5

6 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
30 ΩΡΕΣ
5 ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ
150Χ1,35=
202,5 EYΡΟ
Με τη τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού το σύνολο των καυσίμων έγινε 901.900 ευρώ δια 250 εργάσιμες ημέρες έτους  ίσον με 3.607,6 ευρώ ημερησίως.  Με τον παραπάνω αναλυτικό πίνακα κίνησης το σύνολο πληρωμής των καυσίμων ημερησίως είναι 1754,4 ευρώ.3.607,6 – 1754,4 = 1853,2Ποιός επωφελείται τη διαφορά των 1853,2 ευρώ ημερησίως που για το έτος είναι 463.300  ευρώ;   
(Έως ότου κλείσει ο προϋπολογισμός του 2013 ίσως έχουμε και άλλη
αναμόρφωση αγοράς καυσίμων).463.000 δια 12 μήνες μας κάνουν 38.583 ευρώ, το μήνα δια  600 που είναι οι μισθοί των νέων εργαζομένων,  54 νέοι θα  είχαν εργασία με την ασφάλειά τους.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:Προτείνω να κληθούν εγγράφως με αριθμό πρωτοκόλλου  χωριστά και ονομαστικά το σύνολο των πρατηριούχων του Δήμου Ωρωπού να καταθέσουν προσφορές έχοντας το ίδιο έντυπο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κυρίως να γνωρίζουν τον τρόπο και τις ημέρες πληρωμής μετά από την προμήθεια καυσίμων.Για να υπάρξει συνολικό ενδιαφέρον των πρατηριούχων και να πετύχουμε συμφέρουσες τιμές για το Δήμο να χωριστούν οι Δημοτικές Κοινότητες κατά ομάδες και να αναφερθεί ότι:  • Με την υπογραφή της σύμβασης με τους προμηθευτές που πέτυχαν στο διαγωνισμό εάν είναι νόμιμο και επιτρεπτό θα τους κατατεθεί ποσοστιαία εγγυητική επιστολή επί της σύμβασης.  • Κάθε όχημα θα έχει τη δική του πιστωτική κάρτα προμήθειας καυσίμου.
  • Άλλη μία πρόταση για μεγαλύτερες εκπτωτικές προσφορές είναι ο διαγωνισμός να γίνει με τις εταιρείες  μέσω των πρατηρίων που θα λειτουργούν με πιστωτική κάρτα και ο πρατηριούχος θα πληρώνεται από την εταιρεία που συνεργάζεται και ο Δήμος θα πληρώνει την εταιρεία.