Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Τον Σεπτέμβρη...τα νεότερα για το δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού.

Ο Ασκληπιός..... φαίνεται πως είναι η βασική αιτία για την απόρριψη του δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, σύμφωνα με τα Πρακτικά του Συμβουλίου. 'Ερευνα, αλλά και αποφάσεις σχετικά με το θέμα ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαμαρέλος με αίτημά του στο δημοτικό συμβούλιο. Στο αίτημα περιλαμβάνονται: αξιολόγηση των πρακτικών του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και το ιστορικό της απόφασης.          

 
                                                  Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
                                                   κ. Χρήστο Νικολάου.
                                                                                                                      Ωρωπός , 24 Ιουλίου2012
Αξιότιμε και Αγαπητέ  Πρόεδρε,
 οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο δημοτικοί Σύμβουλοι , παρακαλούμε όπως δεχθείτε  το αίτημά μας για Σύγκληση  Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 και 7 του ν.3852 και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού μας Συμβουλίου,  στις 5 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ,με μοναδικό θέμα :
                          «το Iδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου μας»
Όπως γνωρίζετε το ψηφισθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο  σήμα έγινε δεκτό από την Υπηρεσία της  Γενικής  Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης , με θετική εισήγηση από τον εισηγητή κ.Ανδρέα  Μεντζέλο.
Παραθέτω προς επιβεβαίωση σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών:
« Άποψη της υπηρεσίας μας είναι να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Ωρωπού εφ΄ όσον τα στοιχεία που απεικονίζονται στο σήμα αποτελούν αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά του Δήμου».

Το Συμβούλιο Τοπωνυμιών  όμως απέρριψε το αίτημα του Δήμου μας αποδεχόμενο κυρίως την επιστημονική άποψη της κας  Κατσιαρδή σύμφωνα με την οποία η εγχάρακτη αναθηματική πλάκα του Αρχίνου που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στον χώρο του Ιερού του Αμφιάραου στον  Ωρωπό και φέρει σκαλισμένη στο μάρμαρο και ανεξίτηλη, επί χιλιετίες, την επιγραφή:

ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ ΑΝΕΘΗΚΕΝ

παριστάνει τον Ασκληπιό! …..... να θεραπεύει τον ώμο νέου αγγίζοντάς τον!
Παραθέτω προς επιβεβαίωση σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών:
«….. στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση του κ.Λέκκα, η κ. Κατσιαρδή πληροφόρησε

τα υπόλοιπα μέλη ότι, από σχετική έρευνα που διενήργησε , ανακάλυψε ότι η εικόνα είναι  τμήμα  παράστασης αναθηματικού αναγλύφου από το ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό και παριστάνει τον Ασκληπιό  να θεραπεύει τον ώμο νέου αγγίζοντάς τον….».

Κατά την επίσκεψή μου στο Υπουργείο Εσωτερικών συναντήθηκα:
α) με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου κ. Θανάση Ξηρό (Πρόεδρο του Συμβουλίου),
β) τον προιστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ κ. Ανδρέα Μεντζέλο(εισηγητή) και γ) την υπάλληλο Π/Ε Διοικητικού κ.Παρασκευή Γεωργακοπούλου        (γραμματέα)
και οι τρείς υπηρεσιακοί παράγοντες με διαβεβαίωσαν ότι:

  • Η Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών  είχε θετική εισήγηση στο αίτημα του Δήμου.
  • Η κ. Κατσιαρδή δεν παρέδωσε στην υπηρεσία  και στο Συμβούλιο έγγραφα που να τεκμηριώνουν την  ενδιαφέρουσα ,πράγματι, ανακάλυψη της έρευνάς της .
  • Ο Δήμος μπορεί να επανέλθει με αιτημά του, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας επιστημονικά τεκμήρια που να αντικρούουν τα αποτελέσματα της έρευνας της κ. Κατσιαρδή.
  • Το Συμβούλιο δεν στάθηκε ιδιαίτερα στα εικαστικά  μέρη του σήματος και  ως εκ τούτου,   δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
Κύριε Πρόεδρε, οι 40 από τους 41 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ωρωπού που ψήφισαν θετικά το κατατεθέν στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα ως έμβλημα του Δήμου μας και οι 41 από τους 41 (ΟΜΟΦΩΝΑ), που αποφασίσαμε στο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου μας να τιμήσουμε  τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς αρχών και αξιών με πανανθρώπινη αποδοχή όπως αναφέρονται εκτενέστερα στην εισήγηση που ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, θεωρούμε τους εαυτούς μας «όλβιους» και υπερήφανους  γιατί γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα εάν στην προτεινόμενη Συνεδρίαση μπορούσε να παρευρεθεί και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑκ. Όλγα-Αναστασία Κατσιαρδή-Hering ή εάν σε περίπτωση αδυναμίας παράστασής της  να μας γνωστοποιούσε τις  βιβλιογραφικές πηγές της ενδιαφέρουσας πράγματι έρευνάς της , γιατί όλοι εμείς έχουμε μάθει να σεβόμαστε την επιστημονική άποψη, είμαστε λάτρεις της αλήθειας και της τεκμηριωμένης γνώμης και θεωρούμε την γνώση χαρά και δύναμη.
Με την βεβαιότητα ότι το θέμα αυτό αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές όλων μας καθώς και όλων των πολιτών ,ευελπιστούμε στην αποδοχή του.                 Διατελούμε με τιμή,         Οι Σύμβουλοι:

  1. Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος (ακολουθούν υπογραφές στην πίσω σελίδα)
   Από
Γ. Χ. Γιαμαρέλο                              Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
Δ. Σύμβουλο
Δήμου Ωρωπού                                                                                                      κ. Χρήστο Νικολάου                        

                                                                                                                     Ωρωπός  24  Ιουλίου 2012
Θέμα: «Το Ιδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου Ωρωπού.»

Κοιν.1) Γραφείο κ. Δημάρχου ,  2) Δημ. Συμβούλους Δ. Ωρωπού, 3) Τοπικό Τύπο.
          Αξιότιμε και Αγαπητέ Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε Ο Δήμος Ωρωπού με ομόφωνη απόφασή του επέλεξε να τιμήσει στο Ιδιαίτερο Δηλωτικό του Σήμα τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς αρχών και αξιών με πανανθρώπινη αποδοχή .
Προκηρύξαμε ακολούθως άτυπο  εθελοντικό, χωρίς αμοιβή , διαγωνισμό για την εικαστική απεικόνιση του Σήματος και θέσαμε κάποιες προδιαγραφές όπως π.χ να περιλαμβάνει συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής ανάγλυφης εικαστικής παράστασης του Αρχίνου, το γράμμα Ω,και άλλα  στοιχεία που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας.
Επιλέξαμε σχεδόν ομόφωνα (πλην ενός) την εικαστική πρόταση της συνδημοτιδός μας κ. Βαρβάρας Τοτόμη, η οποία είναι κάτοικος Καπανδριτίου.
Η υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θετική εισήγηση έφερε το θέμα στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών όπου τελικώς το αίτημα του δήμου απερρίφθη ομόφωνα!
Δεν θα σταθώ στην παρουσία του κ. Λέκκα στο Συμβούλιο, ποιος τον ειδοποίησε,
γιατί να παρευρεθεί μόνο ο κ. Λέκκας κλπ,  διότι είναι ήσσονος σημασίας,
ούτε στην άποψη της κ. Κατσιαρδή , η οποία έστω και έτσι  όπως έχει διατυπωθεί, αναγνωρίζει ότι η αναθηματική μαρμάρινη εικαστική απεικόνιση της θεραπείας του Αρχίνου  βρέθηκε στο Αμφιαράειο του Ωρωπού και φέρει την επιγραφή:
                            ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ ΑΝΕΘΗΚΕΝ
Θα σταθώ όμως στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών που στηριζόμενο κυρίως στην επιστημονική άποψη της κ. Κατσιαρδή, που έστω και αν ευσταθεί , παρανόμως απέρριψε , κατά την άποψή μου , το αίτημα του δήμου , διότι το τμήμα αυτό: α) προέρχεται από την αναθηματική ανάγλυφη στήλη του Αρχίνου που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στο  χώρο του Ιερού του Αμφιάραου στον Ωρωπό και β) είναι αφιερωμένο αδιαφιλονίκητα  στον Αμφιάραο.
Κύριε πρόεδρε  το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3852/2010( Καλλικράτης)επί λέξει αναφέρει : «Οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος.Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής
Με την απόφαση του Συμβουλίου τοπωνυμιών αμφισβητείται η ιστορία και η μυθολογία της περιοχής και μας απαγορεύεται να κάνουμε χρήση στο ιδιαίτερο δηλωτικό μας σήμα το ψηφισθέν, ομόφωνα, από το  Δημοτικό Συμβούλιο τμήμα της  ανάγλυφης αναθηματικής στήλης του Αρχίνου!
Επειδή το θέμα είναι σοβαρότατο παρακαλώ όπως έλθει προς συζήτηση,(σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του ν. 3852), το συναποστελλόμενο αίτημά μου για λήψη απόφασης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ωρα !9.00 ή αν τούτο δεν γίνεται αποδεκτό να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ν.3852.
                                                                                                     Με τιμή,
                                                                                                 Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ. (Της Ελένης Βαρνάβα-Καραγιάννη.)Την πέμπτη 26 Ιούλιου και ώρα 8:30μμ, πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα του Καπανδριτίου, εκδήλωση ,στα πλαίσια του διήμερου πανηγυριού ,για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής που είναι και πολιούχος του χωριού μας.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέροςπάρα πολλοίσύλλογοι και ομάδες  όχι μόνο του Καπανδριτίου αλλάγενικότερα του  Δήμου Ωρωπού . Το πρόγραμμα αποτελούσε ένα ευχάριστο ταξίδι στην παράδοση μας και αυτό ,γιατί ήταν πλούσιο τόσο με τα τραγούδια που ακούστηκαν από τέσσερις χορωδίες που έλαβανμέρος,όσο και με τους παραδοσιακούς χορούς που παρακολουθήσαμε.
Πιο συγκεκριμένα  στο πρώτο μέρος , ταξιδέψαμε με τραγούδια από : την χορωδία ενηλίκων υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ω  Καπανδριτίου ,την χορωδία από τα Κ.Α.Π.Η Αυλώνα ,την χορωδία του πολιτιστικού και πνευματικού ομίλου Νέων Παλατίων και την χορωδία του πολιτιστικού και πνευματικού συλλόγου της Σκάλας Ωρωπού.
Στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από πολλές ομάδες και συλλόγους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ποικιλία των παραδοσιακών στολών οι οποίες ήταν ανάλογες με τον τόπο προέλευσης των χορών, ενώ πολλές από αυτές ήταν φτιαγμένες στο χέρι με πολύ κόπο και αγάπη στην παράδοση μας.Πιο συγκεκριμένα , παρακολουθήσαμε  παραδοσιακούς χορούς από  :το τμήμα προσχολικής ηλικίας υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ω Καπανδριτίου με χορούς Αν. Αιγέου ,το παιδικό τμήμα υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ω Καπανδριτίου με χορούς Αν Αιγαίου, τον πολιτιστικό σύλλογο Μπέσκα Καλάμου, με χορούς από τη Θράκη το ,Κ.Α.Π.Η υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ω Αυλώνα με Ηπειρώτικους χορούς, τον πολιτιστικό και πνευματικό σύλλογο της Σκάλας Ωρωπού με χορούς από τα  Κύθηρα, την χορευτική ομάδα του δημοτικού διαμερίσματος Καπανδριτίου με χορούς από τη Φλώρινα , τον χορευτικό σύλλογο  από το Σάλεσι Αυλώνα με χορούς από τα Μέγαρα, τον πολιτιστικό και πνευματικό όμιλο Νέων Παλατιων, την χορευτική ομάδα πνευματικού κέντρου δημοτικού διαμερίσματος Αυλώνα με τοπικούς χορούς  και τέλος την χορευτική ομάδα Ποντιακών χορών  δημοτικού διαμερίσματος Καπανδριτίου.Ήταν μια βραδιά γεμάτη παράδοση και Ελλάδα.
Την εκδήλωση άνοιξαν με ένα σύντομο χαιρετισμό ο κ. Σωτήρχος ,α
Αντιδήμαρχος του Καπανδριτίου και η κ. Βαρνάβα Ελένη,  Δημοτική σύμβουλος , η όποια συνετέλεσε σημαντικά στην οργάνωση και το όμορφο αποτέλεσμα που όλοι απολαύσαμε. Ακόμη παρευρέθηκαν  ο επικεφαλής της  Αυτοδιοικητικής  Συνεργασίας κ. Λίτσας Κωνσταντίνος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βελτανιώτης Δημήτρης , o  Δημοτικός Σύμβουλος Αφιδνών κ Τσάδαρης Σωτήρης, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ Οικονόμου Κωνσταντίνα, ο  Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Καπανδριτίουκ Μέξης η Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Καλάμου κ Βασιλάκου Βάσω  o Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών κ Γιαννουλάκης Αντώνης κ.α.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους μουσικούς και τους χορευτές που έδωσαν τον καλύτερο τον εαυτό αλλά και όσους βοήθησαν και κοπίασαν για την σωστή οργάνωση και διεξαγωγή της εκδήλωση μας. Ιδιαίτερα την Τριμελή Επιτροπή του ΚΑΠΗ  Καπανδριτίου που βοήθησαν στη διεξαγωγή του πανηγυριού και στη διατήρηση της παράδοσης   αλλά και  όσους  παρευρέθησαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

10 βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ κατέθεσαν ερώτηση για το περιβαλλοντικό έγκλημα στον Ασωπό.


Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 
Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της μόλυνσης του Ασωπού Ποταμού (Αρ. Πρωτ. 2619/29.11.07,
6201/12.02.2008, 6458/25.09.08 και 617/22.06.08) καθώς παρά τις διαρκείς εξαγγελίες μέτρων και τις διαβεβαιώσεις ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, τίποτα δεν έχει γίνει ώστε να ξεκινήσει η απορρύπανση του ποταμού και να γίνει και πάλι πνεύμονας ζωής από εστία μόλυνσης και κίνδυνος για την δημόσια υγεία που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πλέον μολυνθεί σε έκταση που δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και το εξασθενές χρώμιο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ασθένειες στους κατοίκους της Αττικής (Δήμος Ωρωπού), της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Οι τραγικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, η πρωτοφανής αμέλεια στην λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στο Ασωπό Ποταμό δεν μπορούν να συνεχιστούν. Εάν άμεσα δεν ληφθούν τα μέτρα που επανειλημμένως έχει συστήσει η επιστημονική κοινότητα θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε και βαριά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δικαίως μας απειλεί η Κομισιόν αφού όλες οι παρεμβάσεις στην περιοχή παραμένουν στις προθέσεις και στις εξαγγελίες. Όπως καταλαβαίνετε ακόμα και από οικονομικής πλευράς είναι προτιμότερο να εξευρεθούν οι πόροι σήμερα από την είσπραξη των προστίμων από όσους επιμένουν να ρυπαίνουν τον Ασωπό, να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται και να εφαρμοστεί επιτέλους η κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα βιομηχανικά απόβλητα ώστε να εντοπιστούν στο σύνολό τους οι παραβάτες, παρά να αναγκαστούμε στην εξεύρεση πολλαπλάσιων πόρων για την αποπληρωμή των προστίμων της ΕΕ και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουν γίνει.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Σε ποια μέτρα θα προβείτε και με τι χρονοδιάγραμμα για την απορρύπανση του Ασωπού Ποταμού στον Ωρωπό;


2. Πόσες βιομηχανίες έχουν εντοπίσει oι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή να μην εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία, τι συνέπειες υπήρξαν για αυτές, και αν συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται και με τι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουν καταβάλλει ενδεχόμενα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν για την ρύπανση που προκαλούν;

 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Οικονόμου

Νίκη Φούντα

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Μαρία Γιαννακάκη

Γεώργιος Κυρίτσης

Αικατερίνη Μάρκου

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη

Ιωάννης Πανούσης

Μαρία Ρεπούση

Γρηγόριος Ψαριανός

 
26 /07 / 12

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Μια νότα καλοκαιριού.


Στιγμιότυπο από χτές, Σάββατο 21/7/2012. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, στο Νησί των Ονείρων στην Ερέτρια.

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Βαρβάρα Τοτόμη: Δεν δέχομαι τις ίντριγκες...

Αγαπητοί κύριοι

Δεν γνωρίζω σχεδόν κανέναν σας. Επι το πλείστον ασχολούμαι με τη δουλειά μου, με την τέχνη και με το να προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου παιδεία και ιδανικά μήπως και η επόμενη γενιά τα καταφέρει καλύτερα απο εμάς...
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έστειλα με τη "χαρά της δημιουργίας" πέρυσι τέτοια εποχή την εθελοντική συμμετοχή μου στον Δήμο για τον διαγωνισμό του "Ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος". Σχέδόν 10 σχέδια μοντέρνα και κλασσικά.
Με πολύ χαρά έμαθα ότι ένα απο αυτά επιλέχθηκε παμψηφεί.
Ένιωσα όμορφα γιατί τα δούλεψα αχόρταγα και με πάθος σχεδόν 20 ημέρες, που τις στέρησα απο την οικογενειά μου.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, νιώθω απογοήτευση.
Θέλησα να δράσω εθελοντικά μέσα απο αυτό που ξέρω να προσφέρω καλύτερα, την δουλεία μου,
αυτό που κάνω 20 χρόνια επαγγελματικά.
Θέλησα να το κάνω όλοψυχα, αφενός για να δώσω παράδειγμα εθελοντισμού και αφετέρου γιατί ήταν για μένα μια πρόκληση.

Δέχομαι την κριτική και απόρριψη ως διαδικασίες στον δρόμο της ζωής.
Με τον ίδιο τρόπο θα δεχθώ και την οποιαδήποτε απόφαση εφόσον είναι δίκαιη.
Δεν δέχομαι όμως τις ίντριγκες, τα κόμπλεξ, τις δολοπλοκίες, τις αυλές και την λάσπη και ιδιαίτερα σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα δεχόμουν με άνεση την κριτική αλλά δεν μπορω να δεχθώ τέτοια λάσπη για τη τη δουλεια που κάνω εδώ 20 χρόνια!

Θεωρώ οτι ο αξιόλογος κ. Γιαμαρέλος (τον οποίο γνώρισα πέρυσι και εκτίμησα για την αξιοπρέπεια του και όχι μόνο
διότι η κοινωνική επαφή μαζί του είναι ποιητική) εκθέτει μια κατάσταση και μιά εικόνα γκρίζα.
Λυπάμαι που η προσπάθεια του κ. Γιαμαρέλου για την ανάδειξη του Αμφιαράειου βρίσκει στον δρόμο της
"λακούβες" από ανώνυμους...

Διαβάστε την έκθεση του και βγάλτε τα συμπερασματά σας...

Εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο θα είναι λαβή για εμένα
να αφήσω στην άκρη τα πινέλα μου και να γίνω εθελόντρια "καθαρίστρια" του Δήμου.
Με τον ίδιο τρόπο που κάνω διαφήμιση μπορώ να κάνω και δυσφήμιση όμως με αυτές τις πράξεις οι υπέυθυνοι αυτής της θλιβερής κατάστασης δυσφημίζονται μόνοι τους.
Ο κόσμος, βλέπει, ακούει και κρίνει πια!

Σας εκθέτω και την απόψη της επισημης ιστοσελίδας του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών για την αναθεματική πλάκα του Αρχινοου που ανηκει στα εκθεματά της...  μιας και είμαι και ανιστόριτη... χα χα!

http://arch-museum.uoa.gr/archeology/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=35&collection=ek&p=2Ευχαριστώ όλους όσους με την ψήφο σας στον διαγωνισμό του σήματος δώσατε περαιτέρω αξία στην δουλειά μου και με τιμήσατε.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να ανταλλάξουμε απόψεις ή να πίουμε καφέ στο ωραίο μας Καπανδρίτι.


Με εκτίμηση
Βαρβάρα Τοτόμη
Αrt Director


FIST FESTIVAL 2012 στον Ωρωπό.

Live Punk μουσική από νεανικά συγκροτήματα στο στάδιο της Σκάλας Ωρωπού. Σάββατο 4 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα.
 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Για άλλη μια χρονιά το Fist Festival είναι εδώ
Τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν είναι :

SkaNonTropo
bandage
My Turn
Αδικαιολογήτως Απών
ERRORIST

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Περί φιλοζωίας...ο λόγος.

Δυστυχώς ή ευτυχώς στις ανθρώπινες κοινωνίες,όπως και στην δική μας τοπική κοινωνία,οι άνθρωποι συμβιώνουν με τα λεγόμενα ζώα συντροφιάς. Οι σκύλοι και οι γάτες είναι ζώα πλήρως εξαρτώμενα από τον άνθρωπο. Ενίοτε απαραίτητοι σύντροφοι και φύλακες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και σωτήρες. Όμως το ότι συνυπάρχουμε με τα ζώα δεν σημαίνει πως πρέπει αναγκαστικά να νοιαζόμαστε γι αυτά (αν και το να νοιάζεται κανείς είναι δείγμα έλλειψης εγωκεντρισμού και απόδειξη ωριμότητας).
 Η φιλοζωία δεν είναι υποχρέωση! Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι φιλόζωοι. Από την άλλη μεριά η συνύπαρξή μας με τα αδέσποτα είναι αναπόφευκτη μιας και η εξόντωσή τους είναι αντίθετη στον σεβασμό για την ζωή, αντίθετη στην φύση, στον νόμο και τη χριστιανική ηθική του Έλληνα. 
Κάτι που προκύπτει συχνά απ' αυτήν την συνύπαρξη είναι οι φιλόζωοι να δημιουργούν ενώσεις και Σωματεία.  Στην περιοχή μας προς το παρόν έχουμε δύο: 
Tο 'Φιλοζωικό Σωματείο Ωρωπού' και το 'Φιλοζωικό Σωματείο Καλάμου'. 
Δυστυχώς τα Σωματεία της περιοχής μας δεν ξεκίνησαν με εξασφαλισμένες σημαντικές προϋποθέσεις όπως κτιριακές υποδομές, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδιώτες η κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Ποιος θα ήταν όμως ο αντίλογος στις προσπάθειες τους; 
 Να μην κάνουν τίποτα; 
Να μην προσφέρουν ούτε καν αυτό που μπορούν; 
Το "περιμάζεμα", η φιλοξενία, οι θεραπείες και οι στειρώσεις συμβάλλουν στο να μειώνονται τα αδέσποτα και οι ασθένειες, κάτι που ωφελεί τα ζώα αλλά και τους ανθρώπους ζωόφιλους και μη.   
Ποιά είναι η βασική ευθύνη  των Σωματείων; Όχι βέβαια να προστατεύουν τους πολίτες από τα αδέσποτα αλλά να προσπαθούν να προστατεύουν και να περιθάλπτουν τα  ίδια τα αδέσποτα ζώα.  Για τους πολίτες είναι υπεύθυνη η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και γενικά οι αρμόδιοι φορείς του κράτους. Όσο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα αδέσποτα στους ανθρώπους και το Περιβάλλον υπεύθυνο είναι πάλι το κράτος και συγκεκριμένα ο Δήμος. Ειδικά ως προς το θέμα της καθαριότητας ο Δήμος είναι διπλά υπεύθυνος γιατί είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των πάσης φύσεως θεμάτων καθαριότητας άρα και γι αυτά που προκύπτουν από τα αδέσποτα ζώα σύμφωνα με τον 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κ.λπ. 
Σε λιγότερο από ενάμιση μήνα με την έλευση του Φθινοπώρου και την έναρξη των σχολείων οι δρόμοι και οι γειτονιές του Ωρωπού θα γεμίσουν για άλλη μια φορά με αδέσποτα. 
Ποιος θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης; Οι μη φιλόζωοι να αναλάβουν πρωτοβουλία να κάνουν προτάσεις (πέραν της φόλας) και με την σειρά τους να  πιέσουν τις αρχές να λάβουν μέτρα.  

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Κωνσταντίνα Οικονόμου: "Παρακατιανό αποπαίδι" το Καπανδρίτι.

Αγαπητοί μου Συμπολίτες,
 
Όταν μου ζητήθηκε να ασχοληθώ με τα κοινά του τόπου μας, το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί πρόθεση μου ήταν και είναι να συνεισφέρω και εγώ ώστε να πάει το Καπανδρίτι ακόμη πιο μπροστά.
Με τιμήσατε με την ψήφο σας και με την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, εκλέχθηκα Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου.
Τότε φυσικά δεν γνώριζα πως ο μεγάλος Καλλικρατικός Δήμος για τον κύριο Οικονομάκο ήταν μόνο ο παλιός Δήμος Ωρωπίων και οι "αυλικοί" του, οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες που συνενώθηκαν.
Αυτό το κατάλαβα στην πορεία και το σήμερα αποτελεί μια απογοητευτική πραγματικότητα για όλους εμάς που αγαπάμε το χωριό μας και πιστεύουμε στις δυνατότητες που έχει.
Αυτές τις δυνατότητες του δικού μας χωριού,η σημερινή Δημοτική Αρχή κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες να τις χειραγωγήσει,σύμφωνα με ξένα προς το Καπανδρίτι συμφέροντα και πολιτικές και έτσι αποφάσισε πώς το Τοπικό μας Συμβούλιο της είναι εμπόδιο.
Γι΄αυτό ακριβώς και του στέρησε ακόμη και τη στέγη,πέρα βέβαια από τις άλλες αρμοδιότητες που του δίνει ο νόμος,να προτείνει και να δημιουργεί,προασπίζοντας τα συμφέροντα της Τοπικής του κοινωνίας.
Ο κύριος Οικονομάκος και ο κύριος Σωτήρχος όμως,δεν γνωρίζουν πως για να πάει μπροστά ένας τόπος και για να δικαιωθούν στους συμπολίτες μας που τους τον εμπιστεύτηκαν,δεν καλούν τον τόπο και τους ανθρώπους του να τους υπηρετούν!
Αυτό δηλαδή που,δυστυχώς,κάνουν σήμερα.
Αντιθέτως,οι ίδιοι οφείλουν με συλλογική προσπάθεια να τον υπηρετήσουν και πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της ηθικής.
Τέτοια προσπάθεια όμως απο τη Διοίκηση του κυρίου Οικονομάκου και του Τοπικού Αντιδημάρχου, δεν υπάρχει και το Καπανδρίτι μας, απο "άρχοντας" στην περιοχή της Βόρειας Αττικής έγινε "παρακατιανό" και "αποπαίδι".
Ένας ακόμη τόπος, που συμπληρώνει το πάζλ της αλαζονικής εξουσίας κάποιων ανθρώπων.
Σ΄αυτή την απαξιωτική πραγματικότητα,εγώ θα αντισταθώ γιατί αυτό μου ταιριάζει ως άνθρωπος με ιδανικά και αρχές.
Γιατί επιθυμώ το χωριό μας να διατηρήσει την αξία και την αίγλη του.Με εκτίμηση
Κωνσταντίνα Οικονόμου
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου

Η ανοιχτή επιστολή του Ν. Μαντά στα μέλη του Δ.Σ της "Προόδου" Καπανδριτίου.

  Με επιστολή του,ο νεοεκλεγείς κ. Νικόλαος Μαντάς,προς ολα τα μέλη του  Διοικητικού Συμβούλιου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου "πρόοδος", (δημοσιεύεται), επιθυμεί την άμεση ενημέρωση περί  των Διοικητικών και Λογιστικών πραγμάτων του συνεταιρισμού.

 Πηγή: http://boriattika.blogspot.gr/2012/07/blog-post_05.html

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

"ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ.Ωρωπός 17 Ιουλίου 2012

 

 

Ανήμερα της Γιορτής της Δημοκρατίας, για την Ελλάδα, διάλεξαν τα μέλη και οι φίλοι της Πολιτών Πρωτοβουλίας να παρουσιάσουν στους πολίτες του Ωρωπού και της Ελλάδας την μεγάλη ιδέα, της οποίας οι ζυμώσεις άρχισαν το 1998.
Την 23η και 24η  Ιουλίου, ήμερα Δημοκρατίας μια ξεχωριστή Γιορτή για την Δημοκρατία στον Ωρωπό  -  στον χώρο των παλιών φυλακών,
με την παρουσίαση της  ίδρυσης ενός Κέντρου Γνώσης και Συμπεριφοράς.
Του πρώτου Κέντρου Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Δημοκρατία στην Ελλάδα και ενός πρότυπου κέντρου για όλη την Ευρώπη.

         

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  -  εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές, μουσικές.
Το κελί της απομόνωσης του Μίκη Θεοδωράκη, αφέθηκε στα χέρια νέων εικαστικών δημιουργών. Τα κελιά των κρατουμένων διαμορφώθηκαν σε μια πρότυπη γκαλερί.
Η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Τσαρουχά, στον αύλιο χώρο των φυλακών φέρνει στην επιφάνεια θύμησες στους παλιούς Ωρωπιώτες.
Η επίσκεψη είναι ελεύθερη σε όλη την διάρκεια του διημέρου.

23 Ιουλίου:
20:30  -  Ανοιχτή συζήτηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία.
21:00  -  Προβολή ταινίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
22:30  -  Τοπικά μουσικά σχήματα παρουσιάζουν την δουλειά τους.

24 Ιουλίου:
20:30  -  Παρουσίαση του Κέντρου Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα
              Δικαιώματα και την Δημοκρατία.
21:00  -  Ο Σταύρος Ζαλμάς διαβάζει επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη.
              Τραγούδια του Μάνου και του Μίκη, με τους: Τζίνα Φωτεινοπούλου,
              Σταύρος Ζαλμά, Κωστή Θωμαΐδη, Δημήτρη Παπαγγελίδη.
             
21:30  -  Ένα τραγούδι για την Δημοκρατία από τους δημιουργούς:
              Γιάννη Νικολάου, Παντελή Αμπαζή, Κώστα Γανωτή, Δημήτρη Στάθη.
22:00  -  Οι Saltimpagoi / Σαλτιμπάγκοι,
               μουσικό ταξίδι με ελληνικές και ξένες rock διασκευές και όχι μόνο.
22:30  -  IlionRockBand,
              μουσικοί από το 70 σε παράλληλες μουσικές ακροβασίες.

Για την ιστορία, η Πολιτών Πρωτοβουλία για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον,
από το 1998 σχεδιάζει και διοργανώνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
με την ονομασία "ΑΜΦΙΑΡΕΙΑ".
Τα "ΑΜΦΙΑΡΕΙΑ", για εμάς τους δημιουργούς τους, είναι η δική μας ΙΘΑΚΗ.
Η αναζήτηση της ζωής μέσα από τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό,
την συνεργασία, την κοινωνική προσφορά.

Στους στόχους μας ήταν η αλλαγή της χρήσης των παλιών φυλακών του Ωρωπού,
τις οποίες μετατρέψαμε στην πράξη σε κέντρο πολιτισμού.
Σε συνεργασία με τους Πολίτες εν Δράση, από το 2006 φιλοξενούμε ομάδες εθελοντών
απ’ όλο τον κόσμο με δράσεις περιβαλλοντικές, πολυπολιτισμικές, κοινωνικές, δράσεις με αναφορά το παιδί, την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν μας έδωσε τυχαία τα εύσημα ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ούτε μας στήριξε τυχαία η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ", η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Συνεχίζουμε τις αναζητήσεις μας, προσανατολισμένοι στην  ευρηματικότητα,
τη συλλογικότητα και την ενεργό συμμετοχή. Μέσα από την αναζήτηση, αποστασιοποιούμαστε από το νωθρό κατεστημένο, στηρίζουμε τους νέους δημιουργούς έτσι που σήμερα μπορεί να οριστεί ως μία σύγχρονη δημιουργική αντίσταση. Παρά την οικονομική δυσπραγία ή ίσως και εξαιτίας αυτής ανοίγουμε
ένα νέο δρόμο στα ζητήματα Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, έχοντας στο επίκεντρο τον Άνθρωπο.
           
           
           
Στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση

Για την Πολιτών Πρωτοβουλία


Χριστόφορος Κούτσουρης

Αναζήτηση νέου εμβλήματος για τον Δήμο Ωρωπού;

Απερρίφθη το αίτημα του Δήμου Ωρωπού για την χρήση του εμβλήματος που είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 3 Ιουλίου 2012. To συγκεκριμένο  Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την έγκριση χρήσης δηλωτικών σημάτων για τους Ο.Τ.Α. Θέση πάνω στο θέμα πήρε η εθελόντρια δημιουργός του εμβλήματος κα Βαρβάρα Τοτόμη (η θέση της δημιουργού) ενώ ο επικεφαλής της δημοτικής επιτροπής που ανέλαβε την διεξαγωγή του διαγωνισμού επιλογής του εμβλήματος κος Γιώργος Γιαμαρέλος ζήτησε την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα:

 Από Γεώργιο Χρ.Γιαμαρέλο
Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ωρωπού
                                                                                Ωρωπός, Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
κ. Χρήστο Νικολάου.

Θέμα: «Σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.»

Κοιν: 1) Γραφείο κ. Δημάρχου,
         2) Τοπικό Τύπο.

Αξιότιμε και Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όλως τυχαίως, πληροφορήθηκα ότι έχουν σταλεί στο Δήμο, από το Υπουργείο
Εσωτερικών, η απόφαση και τα πρακτικά του Συμβουλίου Τοπωνυμιών σχετικά με το
Ιδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου Ωρωπού.
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεσθε, το θέμα είναι ύψιστης σημασίας για τον τόπο μας,
παρακαλώ όπως, εάν αληθεύουν οι πληροφορίες, προβείτε άμεσα σε σύγκληση
έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα το ιδιαίτερο
δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να παρακαλέσω όπως δοθούν στην δημοσιότητα η
απόφαση και τα πρακτικά του συμβουλίου τοπωνυμιών, έτσι ώστε να ενημερωθούν
αντικειμενικά και υπεύθυνα οι πολίτες και να δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν
να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους κατά την διεξαχθησόμενη έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έως ότου αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, εκτιμώ ότι
δεν προσφέρουν επωφελείς υπηρεσίες (στον τόπο μας) ανώνυμα -και ως εκ τούτου
ανεύθυνα- δημοσιεύματα και άστοχες ενέργειες.

                                                                                                            Με τιμή,
                                                                                        Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στο σχολείο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 15344 Γέρακας Αττικής
Πληροφορίες: Άννα Μπαράτση-Μπαράκου
Τηλέφωνο: 210-3576035
ΦΑΞ: 210-3576096
e-mail: tedthe@dide-anatol.att.sch.grΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπ. Απόφαση 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595, τ. Β΄,1/10/2010)
2. To αριθμ. 424/04-7-2012 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα
π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ16 ή ΤΕ16 και ΠΕ19-20 που ενδιαφέρονται να διδάξουν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα*, να υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή, 10-08-2012 στη Διεύθυνση Δευτε-ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344, Γέρακας Αττικής) και ώρες 08.30-14.30.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και τα δικαιολογητι-
κά που επιβεβαιώνουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό τους (σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια).
Τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, κατά σειρά προτεραιότητας έχουν ως εξής:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην σχολική ψυχολογία και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που
λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδακτική εμπειρία σε σχολεία
που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδα-
κτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδα-
κτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
5. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
όλης της χώρας
2. Δ/νσεις & Γραφεία Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης όλης της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ανατολικής
Αττικής
ΑΔΑ: Β41Κ9-ΠΔΙ
6. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
7. Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα
8. Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, που προβλέπεται στις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).
* Το συγκεκριμένο σχολείο λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και του μεγάλου αριθμού προσέλευσης
μαθητών πιθανόν να λειτουργήσει κατά το έτος, που διανύουμε σε βάρδιες.
                                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                                        Στέφανος Ν. Καπέλλας
                                                                                                                             

Για την βελτίωση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αυλώνα.

Ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Λέκκα: 


Δ.Σ.  ΩΡΩΠΟΥ 11/7/2012
κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι


Στην τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Ωρωπού της 20/7/2011 το ενδέκατο θέμα ήταν:  Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού έργου «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ φάση».

Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει από την Δημοτική αρχή του Δήμου Αυλώνα το 1999 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη νέα δεξαμενή Μάλεζα έως τα δυτικά όρια του Δήμου» προϋπολογισμού 208.860.000 δρχ. με ΦΠΑ.  Σε Ευρώ 600.000 περίπου.

Ο αείμνηστος Δήμαρχος Δημήτρης Κυριακού με έγγραφο αρ. πρωτ. 1518/29 Ιουνίου 1999 ζητάει από την Περιφέρεια Αττικής την χρηματοδότηση του έργου.

Η αναγκαιότητα του έργου είχε εντοπιστεί πριν από αρκετά χρόνια.

Εχθές και ενώ το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, αναρτήθηκε μεγάλη μεταλλική πινακίδα επί της Αθηνών Χαλκίδος στη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα όπου αναγράφεται το έργο κατασκευής Αναβάθμισης και Βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α΄Φάση, την εταιρεία κατασκευής και το κόστος κατασκευής των 2.325.630,25 Ευρώ, ένα χρηματικό ποσό τέσσερεις φορές περίπου παραπάνω από τον πρώτο προϋπολογισμό του έργου.

Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ:

  1. Εάν κάποιος αρμόδιος έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει για τη διαδρομή του έργου από το 1999 έως το 2011.
  2. Να μου χορηγηθεί η τεχνική περιγραφή του έργου και,
  3. Να μου χορηγηθεί η σύμβαση με την εταιρεία κατασκευής του έργου.

Με την ευκαιρία που αναφέρομαι σε έργα εκατομμυρίων θέλω να σας ρωτήσω κ. Δήμαρχε, έχει εξοφληθεί το χρηματικό ποσό των 8.211 ευρώ που οφείλει ο τέως Δήμος Ωρωπίων από το 2009 προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών;

Λέκκας Βασίλης
Δημοτικός Σύμβουλος