Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Αναζήτηση νέου εμβλήματος για τον Δήμο Ωρωπού;

Απερρίφθη το αίτημα του Δήμου Ωρωπού για την χρήση του εμβλήματος που είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 3 Ιουλίου 2012. To συγκεκριμένο  Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την έγκριση χρήσης δηλωτικών σημάτων για τους Ο.Τ.Α. Θέση πάνω στο θέμα πήρε η εθελόντρια δημιουργός του εμβλήματος κα Βαρβάρα Τοτόμη (η θέση της δημιουργού) ενώ ο επικεφαλής της δημοτικής επιτροπής που ανέλαβε την διεξαγωγή του διαγωνισμού επιλογής του εμβλήματος κος Γιώργος Γιαμαρέλος ζήτησε την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα:

 Από Γεώργιο Χρ.Γιαμαρέλο
Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ωρωπού
                                                                                Ωρωπός, Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
κ. Χρήστο Νικολάου.

Θέμα: «Σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.»

Κοιν: 1) Γραφείο κ. Δημάρχου,
         2) Τοπικό Τύπο.

Αξιότιμε και Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όλως τυχαίως, πληροφορήθηκα ότι έχουν σταλεί στο Δήμο, από το Υπουργείο
Εσωτερικών, η απόφαση και τα πρακτικά του Συμβουλίου Τοπωνυμιών σχετικά με το
Ιδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου Ωρωπού.
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεσθε, το θέμα είναι ύψιστης σημασίας για τον τόπο μας,
παρακαλώ όπως, εάν αληθεύουν οι πληροφορίες, προβείτε άμεσα σε σύγκληση
έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα το ιδιαίτερο
δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να παρακαλέσω όπως δοθούν στην δημοσιότητα η
απόφαση και τα πρακτικά του συμβουλίου τοπωνυμιών, έτσι ώστε να ενημερωθούν
αντικειμενικά και υπεύθυνα οι πολίτες και να δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν
να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους κατά την διεξαχθησόμενη έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έως ότου αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, εκτιμώ ότι
δεν προσφέρουν επωφελείς υπηρεσίες (στον τόπο μας) ανώνυμα -και ως εκ τούτου
ανεύθυνα- δημοσιεύματα και άστοχες ενέργειες.

                                                                                                            Με τιμή,
                                                                                        Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: