Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Τον Σεπτέμβρη...τα νεότερα για το δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού.

Ο Ασκληπιός..... φαίνεται πως είναι η βασική αιτία για την απόρριψη του δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, σύμφωνα με τα Πρακτικά του Συμβουλίου. 'Ερευνα, αλλά και αποφάσεις σχετικά με το θέμα ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαμαρέλος με αίτημά του στο δημοτικό συμβούλιο. Στο αίτημα περιλαμβάνονται: αξιολόγηση των πρακτικών του Συμβουλίου Τοπωνυμιών και το ιστορικό της απόφασης.          

 
                                                  Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
                                                   κ. Χρήστο Νικολάου.
                                                                                                                      Ωρωπός , 24 Ιουλίου2012
Αξιότιμε και Αγαπητέ  Πρόεδρε,
 οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο δημοτικοί Σύμβουλοι , παρακαλούμε όπως δεχθείτε  το αίτημά μας για Σύγκληση  Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 και 7 του ν.3852 και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού μας Συμβουλίου,  στις 5 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ,με μοναδικό θέμα :
                          «το Iδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου μας»
Όπως γνωρίζετε το ψηφισθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο  σήμα έγινε δεκτό από την Υπηρεσία της  Γενικής  Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης , με θετική εισήγηση από τον εισηγητή κ.Ανδρέα  Μεντζέλο.
Παραθέτω προς επιβεβαίωση σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών:
« Άποψη της υπηρεσίας μας είναι να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Ωρωπού εφ΄ όσον τα στοιχεία που απεικονίζονται στο σήμα αποτελούν αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά του Δήμου».

Το Συμβούλιο Τοπωνυμιών  όμως απέρριψε το αίτημα του Δήμου μας αποδεχόμενο κυρίως την επιστημονική άποψη της κας  Κατσιαρδή σύμφωνα με την οποία η εγχάρακτη αναθηματική πλάκα του Αρχίνου που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στον χώρο του Ιερού του Αμφιάραου στον  Ωρωπό και φέρει σκαλισμένη στο μάρμαρο και ανεξίτηλη, επί χιλιετίες, την επιγραφή:

ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ ΑΝΕΘΗΚΕΝ

παριστάνει τον Ασκληπιό! …..... να θεραπεύει τον ώμο νέου αγγίζοντάς τον!
Παραθέτω προς επιβεβαίωση σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών:
«….. στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση του κ.Λέκκα, η κ. Κατσιαρδή πληροφόρησε

τα υπόλοιπα μέλη ότι, από σχετική έρευνα που διενήργησε , ανακάλυψε ότι η εικόνα είναι  τμήμα  παράστασης αναθηματικού αναγλύφου από το ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό και παριστάνει τον Ασκληπιό  να θεραπεύει τον ώμο νέου αγγίζοντάς τον….».

Κατά την επίσκεψή μου στο Υπουργείο Εσωτερικών συναντήθηκα:
α) με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου κ. Θανάση Ξηρό (Πρόεδρο του Συμβουλίου),
β) τον προιστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ κ. Ανδρέα Μεντζέλο(εισηγητή) και γ) την υπάλληλο Π/Ε Διοικητικού κ.Παρασκευή Γεωργακοπούλου        (γραμματέα)
και οι τρείς υπηρεσιακοί παράγοντες με διαβεβαίωσαν ότι:

  • Η Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών  είχε θετική εισήγηση στο αίτημα του Δήμου.
  • Η κ. Κατσιαρδή δεν παρέδωσε στην υπηρεσία  και στο Συμβούλιο έγγραφα που να τεκμηριώνουν την  ενδιαφέρουσα ,πράγματι, ανακάλυψη της έρευνάς της .
  • Ο Δήμος μπορεί να επανέλθει με αιτημά του, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας επιστημονικά τεκμήρια που να αντικρούουν τα αποτελέσματα της έρευνας της κ. Κατσιαρδή.
  • Το Συμβούλιο δεν στάθηκε ιδιαίτερα στα εικαστικά  μέρη του σήματος και  ως εκ τούτου,   δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
Κύριε Πρόεδρε, οι 40 από τους 41 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ωρωπού που ψήφισαν θετικά το κατατεθέν στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα ως έμβλημα του Δήμου μας και οι 41 από τους 41 (ΟΜΟΦΩΝΑ), που αποφασίσαμε στο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου μας να τιμήσουμε  τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς αρχών και αξιών με πανανθρώπινη αποδοχή όπως αναφέρονται εκτενέστερα στην εισήγηση που ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, θεωρούμε τους εαυτούς μας «όλβιους» και υπερήφανους  γιατί γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα εάν στην προτεινόμενη Συνεδρίαση μπορούσε να παρευρεθεί και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑκ. Όλγα-Αναστασία Κατσιαρδή-Hering ή εάν σε περίπτωση αδυναμίας παράστασής της  να μας γνωστοποιούσε τις  βιβλιογραφικές πηγές της ενδιαφέρουσας πράγματι έρευνάς της , γιατί όλοι εμείς έχουμε μάθει να σεβόμαστε την επιστημονική άποψη, είμαστε λάτρεις της αλήθειας και της τεκμηριωμένης γνώμης και θεωρούμε την γνώση χαρά και δύναμη.
Με την βεβαιότητα ότι το θέμα αυτό αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές όλων μας καθώς και όλων των πολιτών ,ευελπιστούμε στην αποδοχή του.                 Διατελούμε με τιμή,         Οι Σύμβουλοι:

  1. Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος (ακολουθούν υπογραφές στην πίσω σελίδα)
   Από
Γ. Χ. Γιαμαρέλο                              Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού
Δ. Σύμβουλο
Δήμου Ωρωπού                                                                                                      κ. Χρήστο Νικολάου                        

                                                                                                                     Ωρωπός  24  Ιουλίου 2012
Θέμα: «Το Ιδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα του Δήμου Ωρωπού.»

Κοιν.1) Γραφείο κ. Δημάρχου ,  2) Δημ. Συμβούλους Δ. Ωρωπού, 3) Τοπικό Τύπο.
          Αξιότιμε και Αγαπητέ Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε Ο Δήμος Ωρωπού με ομόφωνη απόφασή του επέλεξε να τιμήσει στο Ιδιαίτερο Δηλωτικό του Σήμα τον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο ως φορείς αρχών και αξιών με πανανθρώπινη αποδοχή .
Προκηρύξαμε ακολούθως άτυπο  εθελοντικό, χωρίς αμοιβή , διαγωνισμό για την εικαστική απεικόνιση του Σήματος και θέσαμε κάποιες προδιαγραφές όπως π.χ να περιλαμβάνει συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής ανάγλυφης εικαστικής παράστασης του Αρχίνου, το γράμμα Ω,και άλλα  στοιχεία που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας.
Επιλέξαμε σχεδόν ομόφωνα (πλην ενός) την εικαστική πρόταση της συνδημοτιδός μας κ. Βαρβάρας Τοτόμη, η οποία είναι κάτοικος Καπανδριτίου.
Η υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θετική εισήγηση έφερε το θέμα στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών όπου τελικώς το αίτημα του δήμου απερρίφθη ομόφωνα!
Δεν θα σταθώ στην παρουσία του κ. Λέκκα στο Συμβούλιο, ποιος τον ειδοποίησε,
γιατί να παρευρεθεί μόνο ο κ. Λέκκας κλπ,  διότι είναι ήσσονος σημασίας,
ούτε στην άποψη της κ. Κατσιαρδή , η οποία έστω και έτσι  όπως έχει διατυπωθεί, αναγνωρίζει ότι η αναθηματική μαρμάρινη εικαστική απεικόνιση της θεραπείας του Αρχίνου  βρέθηκε στο Αμφιαράειο του Ωρωπού και φέρει την επιγραφή:
                            ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ ΑΝΕΘΗΚΕΝ
Θα σταθώ όμως στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών που στηριζόμενο κυρίως στην επιστημονική άποψη της κ. Κατσιαρδή, που έστω και αν ευσταθεί , παρανόμως απέρριψε , κατά την άποψή μου , το αίτημα του δήμου , διότι το τμήμα αυτό: α) προέρχεται από την αναθηματική ανάγλυφη στήλη του Αρχίνου που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στο  χώρο του Ιερού του Αμφιάραου στον Ωρωπό και β) είναι αφιερωμένο αδιαφιλονίκητα  στον Αμφιάραο.
Κύριε πρόεδρε  το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3852/2010( Καλλικράτης)επί λέξει αναφέρει : «Οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος.Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής
Με την απόφαση του Συμβουλίου τοπωνυμιών αμφισβητείται η ιστορία και η μυθολογία της περιοχής και μας απαγορεύεται να κάνουμε χρήση στο ιδιαίτερο δηλωτικό μας σήμα το ψηφισθέν, ομόφωνα, από το  Δημοτικό Συμβούλιο τμήμα της  ανάγλυφης αναθηματικής στήλης του Αρχίνου!
Επειδή το θέμα είναι σοβαρότατο παρακαλώ όπως έλθει προς συζήτηση,(σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του ν. 3852), το συναποστελλόμενο αίτημά μου για λήψη απόφασης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ωρα !9.00 ή αν τούτο δεν γίνεται αποδεκτό να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ν.3852.
                                                                                                     Με τιμή,
                                                                                                 Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δέν είναι ωραίο γι αυτό κανείς δέν το υιοθέτησε μέχρι σήμερα εκτός τού ότι έφτασε εκβιαστικά στο συμβούλιο από τόν γιαμαρέλο.Ας τό θάψει λοιπόν γιά νά φυτρώσει ένα πραγματικά αντιπροσωπευτικό σήμα γιά όλους μας καί όχι γιά τόν εγώ ενός.