Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΛΕΚΚΑΔ.Σ.  ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


κ.  Πρόεδρε,
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα Δεκεμβρίου 2013 έκανα δύο ερωτήσεις:

1.     Ποιος επωφελείται τα 1.853 ευρώ καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από την προμήθεια καυσίμων  κίνησης;
2.     Με πιο νόμο  έγινε η αντικατάστασή μου πριν λήξει η θητεία μου από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων στη οποία είχα τοποθετηθεί κατόπιν κληρώσεως αντιπροσωπεύοντας το Δημοτικό Συμβούλιο;

Δεσμευτήκατε κ. Πρόεδρε σε αυτό το συμβούλιο της 18/12/2013 ότι  θα μου απαντούσατε εγγράφως.  Πληροφορώ λοιπόν τους συναδέλφους μου ότι έως σήμερα δεν έχω πάρει κάποια απάντηση   και σας ρωτάω κ. Πρόεδρε πότε έχετε σκοπό να μου απαντήσετε;


κ.  Δήμαρχε,

Στο προαναφερόμενο συμβούλιο της 18/12/2013 αμφισβητήσατε την τοποθέτησή μου ότι με αντικαταστήσατε από την επιτροπή γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων.
Σήμερα σας υπενθυμίζω ότι με την υπ’αριθμ. 3936/22-2-2013,  τρίτη επιστολή μου ως υπεύθυνου της επιτροπής, αναφερόμουν στο ότι επιβάλλεται η άμεση ίδρυση Γραφείου Κίνησης, στον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής, τον τρόπο και τον τόπο που θα συνεδριάζει η επιτροπή, για τα δελτία συναλλαγής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών κλπ.
Τέλος σας ζητούσα εγγράφως τις αντιρρήσεις σας ή τις προτάσεις σας για να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα το νέο ξεκίνημα αναφέροντας ότι η μη απάντησή σας θεωρείται ότι συμφωνείτε με τις προτάσεις μου.

Μη λαμβάνοντας καμία πρόταση ή αντίρρηση από τους αποδέκτες εξυπακούεται  ότι συμφωνούσατε με τα αναφερόμενα και εκτός όλων των άλλων με αποδεχθήκατε ως υπεύθυνο της επιτροπής.

Στις 22/11/2013 με αρ. πρωτ. 27719 έλαβα πρόσκληση από τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης να παραβρεθώ στο γραφείο του στις 26/11/2013 για να συζητήσουμε θέματα της επιτροπής.

Με την υπ’ αριθμ. 28004/25-11-2013 επιστολή μου απάντησα ότι δεν θα παραβρεθώ αναφέροντας και τους λόγους . 

Παρέλαβα νέα πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 29073/6-12-2013 για να παραβρεθώ στο γραφείο κίνησης στις 10-12-2013 για να συζητήσουμε και  να αποφασίσουμε για θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.

Δεν αναφέρει η πρόσκληση ότι είναι για συμβούλιο της επιτροπής και φυσικά δεν αναφέρει θέματα.

Απάντησα εκ νέου με την υπ αριθμ. 29225/9-12-2013 επιστολή μου ότι δεν θα παραβρεθώ και καλώ τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης σε συνεδρίαση αναφέροντας και τα θέματα.

Μετά από δύο ημέρες  στις 11/12/2013 έλαβα απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2013 με την παρουσία των μελών της επιτροπής και του αντικαταστάτη μου δημοτικού συμβούλου κ. Μπόρση Βασ. αναφέροντας και θέματα ορισμού προέδρου της επιτροπής και τρόπου λειτουργίας της επιτροπής.  Έχουν δε αποφασίσει ορίζοντας ως πρόεδρο τον κ. Τοποζίδη με αναπληρωματικό του τον κ. Τσιατσιάνη.

Προσωπικά δεν έλαβα ποτέ  πρόσκληση με θέματα για συνεδρίαση. 

Είναι φανερό ότι πραξικοπηματικά με θέσατε εκτός επιτροπής και φυσικά δεν παραβρέθηκα στη νέα πρόσκληση που έλαβα για να παραβρεθώ στο γραφείο κίνησης υπογράφοντας ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης ως πρόεδρος της επιτροπής.

Σας καταθέτω κ. Δήμαρχε το φάκελο με τις επιστολές και τις προσκλήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: