Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής

Δελτίο τύπου - 12/03/2017

Την Κυριακή, 12 Μαρτίου στις 11:00 π.μ.  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στον Πολυχώρο ΑΙΤΙΟΝ, εκδήλωση με τίτλο: «Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής».

Την εκδήλωση οργάνωσε το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς, το οποίο με αυτή την εκδήλωση επιχειρεί να ανοίξει και να προσεγγίσει ένα θέμα  - την ΤΡΟΦΗ - που αφορά σε όλους τους πολίτες, με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, αφορά στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παρασκευής των τροφίμων, αφορά, δηλαδή σε ολόκληρη την κοινωνία, σε μια χρονική περίοδο, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά διακυβεύεται το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην επιλογή της τροφής, το δικαίωμα των αγροτών να παράγουν με σεβασμό στη δημόσια υγεία και στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της γης, το δικαίωμα για ένα δίκαιο εμπόριο και τελικά, το δικαίωμα του να αποφασίζει κάθε κράτος την καταναλωτική και αγροτική του πολιτική. Με δεδομένες τις απειλές που δέχεται όλο το Αγρο-Διατροφικό Σύστημα από τις Διατλαντικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και τις πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της Αγρο-Διατροφής.
Ομιλητές ήταν επιστήμονες (πανεπιστημιακοί, κτηνίατροι και γεωπόνοι) , εκπρόσωποι των αγροτών (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων (ΕΚΠΟΙΖΩ,  ΠΕΛΙΤΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΠ STOPTTIPCETATiSA).
Μετά τις ομιλίες αναπτύχθηκε μια πλούσια συζήτηση, στην οποία κυριάρχησαν οι ανησυχίες από την πλευρά των πολιτών - καταναλωτών για τους κινδύνους στην υγεία και στο περιβάλλον, που εγκυμονούν λόγω του τρόπου παραγωγής, καθώς και για το τι μπορεί να γίνει, ώστε να παράγονται και να παρέχονται τρόφιμα ποιοτικά, ασφαλή, χωρίς να κινδυνεύει το περιβάλλον.
Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς διατύπωσε τις προτάσεις του μέσω της εισήγησης της Κ. Μυλωνά, οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:
Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας για τον αγροτικό τομέα είναι η συγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια στα βασικά διατροφικά είδη, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και με εστίαση στη Μεσογειακή Διατροφή, ως ένα συνολικό σύστημα, το οποίο, επειδή εμπεριέχει τον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αναφέρεται στην έννοια της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.
Πρέπει, λοιπόν, να ξανασκεφθούμε τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής, τη διαδικασία παραγωγής της τροφής μας και, επομένως, καινούργια σχήματα παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης (δίκαιο εμπόριο) και κατανάλωσης της τροφής, είναι αυτό που λέμε, παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο – ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα, καθώς και τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε ζωικές πρωτεΐνες. Πρέπει να ξανασκεφθούμε – στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) – την αλλαγή της κατεύθυνσης που αυτή έχει από ανταγωνιστική – εξαγωγική στην ενίσχυση των ποσοστών αυτάρκειας της χώρας και της ΕΕ συνολικά με στόχο οι γεωργικές ενισχύσεις να καθορίζονται με βάση τα αγρο-οικολογικά πρότυπα.

Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ως έναν από τους πυλώνες για το συνολικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η πρόταση αυτή αμφισβητεί την τρέχουσα αντίληψη για την ανάπτυξη χωρίς όρια, η πρότασή μας θέτει όρια στην ανάπτυξη που έχει στόχο την οικονομική μεγέθυνση, θέτει ως προϋπόθεση τη συνύπαρξη των ανθρωπογενών συστημάτων με τα οικοσυστήματα, θέτει την αυτάρκεια της χώρας στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας), ως κεντρικό στόχο μιας πολιτικής που δεν περιορίζεται στις εξαγγελίες, αλλά γίνεται πράξη στην πραγματική οικονομία και έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον του. Στην ουσία η πρότασή μας αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα της οικονομίας και τις σύγχρονες μεταμφιέσεις του (χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: