Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Ενστάσεις για την διαδικασία εκλογής Προέδρου Δ.Σ. Δήμου Ωρωπού.Ελεύθερη Κοινωνική Πρωτοβουλία για τον Ωρωπό της Ελπίδας,
της Δικαιοσύνης και της Δημιουργίας.

                                                                              Ωρωπός,, 7 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελεύθερη Κοινωνική Πρωτοβουλία για τον Ωρωπό της Ελπίδας, της Δικαιοσύνης και της Δημιουργίας, που αποτελεί συνιστώσα του πλειοψηφήσαντος  Συνδυασμού, με όλο τον σεβασμό και την εκτίμηση προς το πρόσωπο του νεοεκλεγέντος προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνει προς το Σώμα ότι, κατά την άποψή της, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκλογή προέδρου, είναι παράτυπη και εκτός των προβλέψεων και διατάξεων του Νόμου.
Οι λόγοι ακυρότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι οι κάτωθι:
1. Ο Πρόεδρος, ουσιαστικά, δεν εξελέγη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ορισθείσα Συνεδρίαση (6-1-2013) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος,  αλλά σε άλλη αίθουσα την προηγούμενη ημέρα, σε προσυμβούλιο του πλειοψηφήσαντος Συνδυασμού.
2. Δεν υπήρξε πρόσκληση και γνωστοποίηση της διαδικασίας αυτής στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.
3. Τα αποτελέσματα (10-7-1) της ανακοινωθείσας ψηφοφορίας, στο προσυμβούλιο, δεν δίδουν στον προεδρεύσαντα στην εν λόγω διαδικασία το νομικό έρεισμα να δηλώνει στο Σώμα ότι ο πλειοψηφήσας συνδυασμός επέλεξε τον υποψήφιο πρόεδρο, διότι το 10, ακόμη και αν δεχθούμε ότι η διαδικασία αυτή είναι παραδεκτή, επί του συνόλου των 23 ή κατ΄ άλλους 24 Συμβούλων, δεν αρκεί και δεν καλύπτει ρητή απαίτηση του νόμου που αναφέρει ότι:
«Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.»(δηλαδή  χρειάζονται τουλάχιστον 13ψήφοι)
4. Ο νόμος(3852 αρθ.64 παρ.2) ρητά προβλέπει ότι:
«Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.»
5.Δεν θα προβούμε και σε άλλους λόγους ακυρότητας της διαδικασίας διότι κρίνουμε ότι επί του παρόντος δεν χρειάζονται.
Η παρούσα κοινοποιείται στο γραφείο του κ. Δημάρχου και στον τοπικό τύπο και καλούνται, οι καθ΄ύλην αρμόδιοι, να λάβουν θέση.
 

                                                                   
 Με τιμή

                                                        Γεώργιος Χ. Γιαμαρέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: