Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ωρωπός, αριθμοί και ποσά..


Ποσά για έργα στον Δήμο Ωρωπού... 


Α) Στις 6 Αυγούστου ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής.
 
Συγκεκριμένα 50.000 ευρώ θα πάνε για μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού και Νέων Παλατίων.

10.891,05 € θα διατεθούν  για την σύνταξη κτηματολογίου - πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές του Ωρωπού.

150.000 για την εφαρμογή μελέτης σήμανσης -ασφάλισης επαρχιακού δικτύου π.ε.α.α. (τμήμα Ωρωπός -Χαλκούτσι -ισόπεδος κόμβος) 

500.000 για το δίκτυο αγωγών ομβρίων στην περιοχή αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Ωρωπού και ένα μικρό ποσό γύρω στις 2.700 για την βελτίωση- συντήρηση ε.ο 34 στο τμήμα από Νέα Παλατια έως τις Παλιές Φυλακές Ωρωπού


Β) Χρεώσεις και πιστώσεις ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.


Για την αναβάθμιση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής του Δήμου Ωρωπίων ενέκρινε 525,000.00 ευρώ.
Για αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα - Αγ. Μαρίνας της παραλιακής ζώνης δημοτικής ενότητας Καλάμου θα διατεθούν
19,000.00 ευρώ 
Για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού δημοτικής ενότητας Καλάμου Δήμου Ωρωπού αποδεσμεύεται ποσό 32.000.00 ευρώ

Γ) Τον δρόμο προς τον Δήμο Ωρωπού πήρε και το όγδοο πακέτο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για το 2015. Το ποσό που διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου είναι 221.765,16 ευρώ.
Τέλος, από τις αρχές Αυγούστου ο Δήμος Ωρωπού απέκτησε Γενικό Γραμματέα την κα. Μαρία Δέδε του Αλεξάνδρου.
Συγκεκριμένα η απόφαση με αρ.355/2015 αναφέρει:
"Προσλαμβάνουμε τη Μαρία Δέδε του Αλεξάνδρου ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ωρωπού.
Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο."Δεν υπάρχουν σχόλια: