Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Ψηλά το επίπεδο των Συλλόγων του Ωρωπού παρά τις αυστηρές προϋποθέσεις επιχορηγήσεων.

 Ψηλά κρατάνε το επίπεδο τον εκδηλώσεών τους με πληθώρα δράσεων οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Ωρωπού παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που έχει η χώρα μας και το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει για επιχορηγήσεις και δαπάνες. 
Το ποσό των 34.900 ευρώ, από τις 40.000 επιχορήγησης που διατίθενται φέτος γι αυτόν τον σκοπό, μοιράστηκε σε 17 Πολιτιστικούς Συλλόγους από τον Δήμο Ωρωπού με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου. Το ποσό κατανεμήθηκε ισομερώς σε όλους τους δικαιούχους που έλαβαν από 2.000 ευρώ ο καθένας (η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού έλαβε το ποσό των 2.900 ευρώ).

Επισημαίνουμε πως ο κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει μέχρι συγκεκριμένο ποσοστό του προυπολογισμού του για Επιχορηγήσεις, ενώ σύμφωνα με σχετικό νόμο (άρθρο 16 Ν. 4305/2014) και Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 116 Β 2015) που ισχύει από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων (που ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ) σε Συλλόγους, πρέπει να αναρτώνται ως δαπάνες με λεπτομέρειες στο "Διαύγεια" για λόγους διαφάνειας. Παρακάτω οι Σύλλογοι που επιχορηγήθηκαν και τα αντίστοιχα ποσά όπως δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο .