Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Δικαστική Δικαίωση για τον Συνεταιρισμό "Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία"


Ο δικαστικός αγώνας του Συνεταιρισμού δια των νομικών του παραστατών, Π. Πρωτοπαππά και Α.-Γ. Ράλλη, για την δικαστική ακύρωση της υπ' αριθ. πρωτ. 129182/4530/27-8-2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Yπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της οποίας είχε γίνει δεκτή η υπ' αριθ. 32/7/17-10-1984 γνωμοδότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.), δια της οποίας η έκταση της Ιπποκρατείου Πολιτείας εθεωρείτο ως δημοσία δασική έκταση και περιερχόταν στη διαχειριστική ευθύνη του Δημοσίου, δικαιώθηκε!


Δυνάμει της (οριστικής και αμετακλήτου), αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας οι άνω διοικητικές πράξεις (απόφαση και γνωμοδότηση) ακυρώθηκαν ως μη νόμιμες! Οι νομικές προκλήσεις που παρουσίαζε η εν λόγω υπόθεση ήταν ουκ ολίγες, οι αμφισβητήσεις επί του πρακτέου επίσης, πλην όμως ο Συνεταιρισμός ακολούθησε αταλάντευτα την οδό της δικαστικής επιδιώξεως της ακυρώσεως των άνω πράξεων, προσφέροντας έτσι (ως εκ του αποτελέσματος προκύπτει!) εξαιρετική υπηρεσία στα μέλη του-οικιστές της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Σημειωτέον ότι το ζήτημα της δικαστικής ακυρώσεως των άνω πράξεων ετέθη το πρώτον υπό του Συνεταιρισμού δια των άνω παραστατών του, την ίδια, δε, οδό ακολούθησαν και άλλοι, ανεξαρτήτως κινηθέντες, ιδιοκτήτες.

Μετά ταύτα, ουδεμία αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας των νομίμων οικιστών της Ιπποκρατείου Πολιτείας νοείται, επιβάλλεται, δε, όπως πραγματοποιηθεί κανονική εγγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας εκάστου ιδιοκτήτου στο Κτηματολόγιο!

Οι άνω νομικοί παραστάτες του Συνεταιρισμού εξέφρασαν στο ΔΣ αυτού τη βαθειά τους ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη η οποία επεδείχθη στο πρόσωπό τους .

Ο Συνεταιρισμός παραμένει σε επιφυλακή για την προάσπιση παντός δικαιώματος των μελών του.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: