Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Δελτίο Τύπου του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» για τη Γενική Συνέλευση 27-06-2017


Πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2017 με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ.

Για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπάρχουν τα εξής αποτελέσματα:
ΘΕΜΑ 1Ο :
 Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός- Ανακοινώσεις Ενημερώσεις) και απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, δια το έτος 2016
ΝΑΙ
 9
ΟΧΙ
 15
ΘΕΜΑ 3Ο :
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018. Προϋπολογισμός διαχείρισης εσόδων και εξόδων.
ΝΑΙ
 23
ΟΧΙ
 1
ΘΕΜΑ 4Ο :
Έγκριση εργασιών για την επικαιροποίηση της αξίας των έργων υποδομής της ΙΠ (καταγραφή υφισταμένων, υπολειπόμενων και κοστολόγηση ολοκλήρωσης)
ΝΑΙ
 24
ΟΧΙ
 0
ΘΕΜΑ 7Ο :
Έγκριση καταβολής σε μέλη του ΣΔΙΠ δαπανών διάνοιξης, διαμόρφωσης, επίστρωσης, κατασκευές πεζοδρομίων αδιάνοικτων οδών ΙΠ υποχρέωσης ΣΔΙΠ, που έχουν πραγματοποιηθεί με έξοδα τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ανά μέτρο και στάδιο κατάστασης)
ΝΑΙ
 14
ΟΧΙ
 10
ΘΕΜΑ 8Ο :
Έρευνα αγοράς, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την κατασκευή και λειτουργία χώρου αναψυχής και αθλοπαιδιών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο παρά τη λίμνη Μπελέτσι.
ΝΑΙ
 21
ΟΧΙ
 3

Προσήλθαν 48, Εψήφισαν 24, Άκυρα ψηφοδέλτια 0

Η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ  στις 27 Ιουνίου  2017 μαγνητοσκοπημένη, για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ή να την παρακολουθήσουν on line κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.


Δεν υπάρχουν σχόλια: