Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Ξεκινά διαδικασία για την δημιουργία 'οικολογικού πάρκου' στον υγροβιότοπο του Ωρωπού με Απευθείας Ανάθεση μελέτης.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ 25 /04/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Ωρωπού, σύμφωνα με τα παρακάτω :
α) Την παρ.2στ. του άρθρου 10 του Ν.3316/2005
β) Την παρ. Δ4 της εγκυκλίου Ε.20/26-07-2006 του ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ
γ) Την 57/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου για ανάθεση με την διαδικασία του επείγοντος
δ)Την από 11-11-2011 γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου Δημοσίων Έργων για ανάθεση με το άρθρο 10 παρ.2στ του Ν.3316/2005
στ) Την 96/2012  απόφαση     έγκρισης των  τευχών πρόσκλησης
ζ) Το γεγονός ότι το συνολικό ύψος των συμβάσεων δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ετήσιων πιστώσεων του Δήμου Ωρωπού για την εκπόνηση μελετών.                 
Θα προβεί στην ανάθεση σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης « Προστασία – Ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου», δια μέσω απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, προσκαλώντας τρία μελετητικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 7 των Αρχιτεκτονικών Μελετών (με πτυχίο Β η Γ τάξεως ) να υποβάλουν σχετική προσφορά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: