Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Τοποθέτηση Δημ. Συμβούλου ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΗ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού 27/05/201327/5/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την ανάδειξή μου  ως υπεύθυνο μέλος από το Δημοτικό Συμβούλιο στην επιτροπή γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σας γνωρίζω ότι:

Από της 7/2/2013 έως και της 26/4/2013  απευθυνόμενος με επιστολές μου προς τους αρμόδιους του Δήμου και συγκεκριμένα:
Στο υποτιθέμενο γραφείο κίνησης, στους κ. διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου, στους κ.  αντιδημάρχους τοπικών Κοινοτήτων στο κ. Δήμαρχο στο κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  με κύριο αίτημά μου τη συνεργασία για τη νόμιμη λειτουργία της επιτροπής που είμαι υπεύθυνος, δυστυχώς, έχουν περάσει 3 μήνες χωρίς να γίνει κάτι ουσιαστικό και  ας είναι όλοι φαινομενικά διαθέσιμοι για συνεργασία.

Πιστεύοντας ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει νομότυπα με τη συνεργασία όλων των φορέων και επειδή θα ήμασταν σε μεταβατική περίοδο έως ότου λειτουργήσουν όλα νόμιμα και κυρίως το Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού, είχα δώσει ανοχή προσαρμογής έως και τον Απρίλιο 2013 υπογράφοντας με κάθε επιφύλαξη  τα παραστατικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου από το Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο.
Από το Μάιο εάν δεν έχει εκδοθεί δελτίο ή εντολή επιθεώρησης /  επισκευής οχήματος ή μηχανήματος από το Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού που να αναφέρει το είδος συντήρησης ή επισκευής, τις απαιτούμενες εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά,  δεν θα εγκρίνω καμιά εισαγωγή οχήματος ή μηχανήματος στο συνεργείο.
Εάν όλα λειτουργήσουν νομότυπα,  η Επιτροπή  εγκρίνει την είσοδο του οχήματος ή μηχανήματος στο συνεργείο και πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή,  ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο υπόψη της αρμόδιας επιτροπής δελτίο επισκευής τα ανταλλακτικά και το κόστος. Κατόπιν όλων αυτών η επιτροπή θα δώσει την τελική έγκριση για να προχωρήσει η επισκευή του οχήματος ή μηχανήματος.

Σήμερα και ώρα 14:30 έλαβα με φαξ ένα έγγραφο από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού με υπογραφή από τον υπεύθυνο δημοτικό  σύμβουλο κ. Λεμπούση Ευ. με θέμα «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων για την Πολιτική προστασία 2013 του Δήμου Ωρωπού» και αναφέρεται για την επισκευή και συντήρηση των κάτωθι οχημάτων:
  • Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα   (Υδροφόρα)
  • Δημοτική Κοινότητα Μαλακάσας (Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου (Πυροσβεστικό όχημα και υδροφόρα)
  • Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών (Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου (Δύο χωματουργικά μηχανήματα και ένα Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (Δύο χωματουργικά μηχανήματα)

Επειδή δεν επιθυμώ να είμαι η αιτία καθυστέρησης επισκευής των όσων μηχανημάτων και οχημάτων ανέφερα τα οποία από μήνες έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα  προτείνω το εξής:
Αύριο ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του Δήμου να ελέγξει τα αναφερόμενα μηχανήματα και οχήματα να συντάξει δελτίο επιθεώρησης και επισκευής για τις απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά και να το μεταβιβάσει ως Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού προς την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων για τα περαιτέρω.


Λέκκας Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: