Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 25/6/2013

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ανακοίνωσε το "ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ". Συγκεκριμένα στον Δήμο Ωρωπού θα απασχοληθούν 2 άτομα.

 Ένα άτομο  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ένα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους για τις θέσεις:
(α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων"

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://www.inedivim.gr/attachments/article/295/2013-06-05-kdvm-perif-yp.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: