Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ... ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ !!!
Tης Μαργαρίτας Καραβασίλη

Οι αγώνες των κατοίκων επί 20ετίας...
Η αποκάλυψη της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από εξασθενές χρώμιο... μόλις το 2007 ...
Οι προσπάθειες εντατικοποιούνται, αλλά είναι αναποτελεσματικές !!!
Το πρόβλημα αναγνωρίζεται πλέον από το Κράτος το 2010 ως μείζον θέμα και εξαγγέλει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης...
Μέτρα ελήφθησαν σημαντικά και ικανά ...
Η εφαρμογή ελλιπής όπως πάντα !!!
ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ;;;;

Το δράμα του Ασωπού αποτελεί κλασσικό παράδειγμα της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού κράτους!

Αντιμετωπίστηκε περιθωριακά και επιφανειακά, για πολλά χρόνια, ενώ ακόμη και όταν αναγνωρίστηκαν τα πραγματικά προβλήματα και γεγονότα και προωθήθηκαν σοβαρές νομοθετικές αλλαγές και ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου, κατά την τελευταία τριετία, το «σύστημα» συστηματικά ανέστειλε το αναμενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνέπεια αυτών των πρακτικών αποτελεί η παραβίαση του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής στην υγεία, καθώς αν και είχε αναγνωριστεί η ρύπανση και οι κίνδυνοι από το εξασθενές χρώμιο, η Πολιτεία δεν έλαβε προληπτικά μέτρα!

Αυτό ακριβώς επισημαίνει η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή την συλλογική προσφυγή που κατέθεσε πριν δυο χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Είναι ικανή ακόμα και αυτή η, καταδικαστική για την Ελληνική Πολιτεία, απόφαση να κάνει τους υπεύθυνους να συνετιστούν και να αναλάβουν -έστω και με καθυστέρηση- την εφαρμογή των συμφωνηθέντων;

Η επιχειρησιακή επίλυση του προβλήματος δεν είναι τόσο δύσκολη όσο προβάλλεται !
Προϋπόθεση, ωστόσο, για την υλοποίησή της, αποτελεί η ύπαρξη ουσιαστικής και συνεχούς πολιτικής βούλησης ικανής να άρει όλα τα τυχόν -υπαρκτά ή κατασκευαζόμενα- εμπόδια και να θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων, που ο σχεδιασμός τους έχει ολοκληρωθεί και έχουν τύχει επεξεργασίας και αποδοχής από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Και βεβαίως δεν αρκεί ένα "νοικοκύρεμα" της σημερινής κατάστασης, αλλά χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες,
συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι συμμόρφωσης,
καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, εκθέσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, εξοπλισμός, μέσα και πόροι, ώστε να αντιληφθούν οι επιχειρήσεις ότι δεν έχουν άλλη λύση από το να συμμορφωθούν στην κείμενη νομοθεσία και στους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί.

Επιπλέον, πρέπει να ενεργοποιηθούν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις, ώστε να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, καταβάλλοντας το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, στην οποία έχουν συμβάλλει, υπό το συντονισμό της αρμόδιας εθνικής αρχής, επενδύοντας παράλληλα σε καθαρές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

Η Πολιτεία έχει την δυνατότητα και οφείλει να αντιμετωπίσει την επίκληση της αδυναμίας χρηματοδότησης των ενεργειών αυτών εκ μέρους των επιχειρήσεων, λόγω οικονομικής συγκυρίας, με επιχειρησιακή αξιοποίηση φορολογικών και λοιπών κινήτρων (πλην επιχορηγήσεων).

Ταυτόχρονα, η Πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσες επιχειρησιακές αποφάσεις για την παροχή καθαρού νερού σε όλες τις περιοχές και για όλες τις χρήσεις (αστική, βιομηχανική, αγροτική), παράλληλα με μέτρα ανάταξης της περιβαλλοντικής ζημιάς καταρχήν στο έδαφος και στα επιφανειακά νερά, και στη συνέχεια να δρομολογήσει δράσεις για την ανάταξη του υδροφόρου ορίζοντας και της βιοποικιλότητας.

Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να προωθήσει επειγόντως την ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων της περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου, να θεσμοθετήσει την ίδρυση των απαραίτητων Επιχειρηματικών Πάρκων και να οριοθετήσει την Ζώνη Προστασίας του Ασωπού ποταμού, ενέργειες που υποσχέθηκε από τις αρχές του 2010.

Όλα αυτά θα είχαν υλοποιηθεί έγκαιρα αν η Πολιτεία διέθετε διαχρονικά
Σταθερή Πολιτική Βούληση
Ακεραιότητα
Οργάνωση
Αποφασιστικότητα
Ενιαία και συντονισμένη Λειτουργία

Για τους λόγους αυτούς, σήμερα, καλείται να αναλάβει τις διαχρονικές της ευθύνες και να συμμορφωθεί στις επιταγές του ΕΕΚΔ, που μεταξύ άλλων αναφέρει στη σχετική του απόφαση:
«Με την στόχευση της διασφάλισης επιτυχημένων ενεργειών, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της υγείας, τα κράτη μέλη, υποχρεούνται ,σε συνεργασία είτε και ανεξάρτητα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε: μεταξύ άλλων:
• Να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο για την υγεία.
• Να παρέχουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για την προαγωγή της υγείας και την εμψύχωση των πολιτών, να ανταποκρίνονται στα θέματα προστασίας υγείας.
• Να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες, καθώς και ατυχήματα.»

Οι, συχνά, αναφερόμενες δυσχέρειες στον συντονισμό των αρμοδίων φορέων και οργάνων της Πολιτείας, οι ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό, η κακή διαχείριση των υδατικών πόρων και αποβλήτων, τα υπαρκτά προβλήματα στον έλεγχο των βιομηχανιών και η απουσία των κατάλληλων πρωτοβουλιών, σχετικά με την παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο νερό, που τα συναρμόδια Υπουργεία επικαλέστηκαν δεν έπεισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ακόμα περισσότερο δεν πείθουν τον Έλληνα Πολίτη, που έχει απολέσει πλήρως την εμπιστοσύνη του, όπως καθημερινά αποδεικνύεται...


ΠΗΓΗ:  CISD (facebook)

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ: Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CISD
σε συνέχεια της πρόσφατης καταδικαστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή την συλλογική προσφυγή που κατέθεσε πριν δυο χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΟΥς ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
"Το πολιτικό σκέλος της ρύπανσης του Ασωπού, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας"

http://www.cisd.gr/archives/2161

"Η τραγωδία του Ασωπού αποτελεί παράδειγμα της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού κράτους και αποτυχίας εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας!

Αντιμετωπίστηκε περιθωριακά και επιφανειακά, για πολλά χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι, κατά την τελευταία τριετία, αναγνωρίστηκαν επίσημα τα πραγματικά αίτια, γεγονότα και προβλήματα και προωθήθηκαν σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες καθώς και ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου, η ολιγωρία, η ασυνέχεια και η αδράνεια της διοίκησης ανέστειλε το αναμενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνέπεια αυτών αποτελεί η παραβίαση του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής στην υγεία, καθώς η Πολιτεία δεν έλαβε έγκαιρα προληπτικά μέτρα ούτε σχεδίασε με αποτελεσματικό τρόπο την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συντελεσθεί.

Αυτό ακριβώς επισημαίνει η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή την συλλογική προσφυγή που κατέθεσε πριν δυο χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η θεραπεία του συνολικού προβλήματος με την εφαρμογή –μεταξύ άλλων- ενός σχεδίου πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς είναι επιχειρησιακά εφικτή παρά τις, σκόπιμα προβαλλόμενες, δυσκολίες!

Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η ύπαρξη ουσιαστικής και συνεχούς πολιτικής βούλησης ικανής να άρει όλα τα υπαρκτά ή κατασκευαζόμενα εμπόδια και να θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη σχεδιασθεί και έχουν τύχει της αποδοχής των εμπλεκόμενων φορέων...

Περισσότερα: http://www.cisd.gr/archives/2161