Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Ερωτήσεις του CISD της Μαργαρίτας Καραβασίλη, στους Υποψήφιους Περιφερειάρχες.

CISD Logo site
Αθήνα, 28.04.14
Α.Π.: 0176.00.Ε
.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
προς τους Υποψήφιους Περιφερειάρχες της Χώρας
 .
 .
Θέμα: Ερωτήματα για δεσμευτικές απαντήσεις
.

Αγαπητοί υποψήφιοι Περιφερειάρχες,
Το CISD εκτιμά ιδιαίτερα την πρόθεσή σας να υπηρετήσετε τους Πολίτες της Περιφέρειάς σας κατά τα ερχόμενα πέντε χρόνια.
Η συμμετοχή σας σε έναν έντιμο προεκλογικό αγώνα προϋποθέτει την δυνατότητα παρουσίασης ενός ολοκληρωμένα συγκροτημένου προγράμματος διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του τόπου, βασισμένου στη βαθειά γνώση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών.
Εκτιμώντας ότι, ήδη, είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας στο εκλογικό σώμα, το CISD –με το ρόλο του Παρατηρητηρίου Πολιτών, που με απόλυτη αντικειμενικότητα ασκεί για την εφαρμογή των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης- ζητά τις τεκμηριωμένες απαντήσεις σας στα ακόλουθα ερωτήματα, με σκοπό να προβάλει πανελλαδικά τις καλύτερες προτάσεις αλλά και να επισημάνει, καλοπροαίρετα, την δυνατότητα ενδεχόμενων βελτιώσεων.
.
1.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1.    Ποιές είναι οι τρεις αναπτυξιακές προτάσεις, που θα υποβάλετε κατά προτεραιότητα? (με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των 13 ΠΕΠ)
1.2.    Ποιοι είναι οι τρεις άξονες προτεραιότητας, μέσα από τους οποίους θα ενθαρρύνετε την τοπική επιχειρηματικότητα για να αυτοχρηματοδοτήσει αναπτυξιακές προσπάθειες και θέσεις εργασίας?
1.3.    Ποια είναι τα τρία κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα αναδείξετε για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων?
2.       ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1.    Ποιες είναι οι τρεις κύριες δράσεις σας, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την συμμετοχή του Πολίτη στη Λήψη Αποφάσεων και στον Έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησης?
2.2.    Ποιές είναι οι τρεις κύριες πολιτικές σας, με τις οποίες θα αναπτύξετε στενή συνεργασία και συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση της Περιφερειακής και Κοινωνικής Πολιτικής?
2.3.    Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί άξονες, στους οποίους θα θεμελιώσετε την Πολιτιστική διάσταση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής σας?
3.       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.    Ποιες είναι οι τρεις κύριες ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την ένταξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Αναπτυξιακές Προοπτικές?
3.2.    Ποιες είναι οι τρεις κύριες πρακτικές, με τις οποίες θα συμβάλετε στην επίτευξη των Ενεργειακών Στόχων για το 2020?
3.3.    Ποιες είναι οι τρεις επιχειρησιακές κινήσεις, με τις οποίες θα προωθήσετε την βέλτιστη αξιοποίηση των Αστικών Απορριμμάτων ως Πόρων, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ?
 .
Παρά το ότι αντιλαμβανόμαστε τις χρονικές πιέσεις που βαρύνουν εσάς και τα επιτελεία σας, θεωρούμε ότι οι λακωνικές και επιχειρησιακά τεκμηριωμένες απαντήσεις σας προκύπτουν αυτόματα από τα ήδη έτοιμα προγράμματά σας.
Για τον λόγο αυτό προσβλέπουμε στην ηλεκτρονική ανταπόκρισή σας (info@cisd.gr) μέχρι την Δευτέρα, 05 Μαΐου 2014.

Με εκτίμηση,
για το CISD
Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραβασίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: