Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ιδρύθηκε ο Φιλοζωικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου.

Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα αδέσποτα κατοικίδια, μια ομάδα δραστήριων ανθρώπων της περιοχής ξεκίνησε την δημιουργία ενός Συλλόγου που θα δραστηριοποιηθεί τόσο ως προς την μέριμνα των αδέσποτων όσο και ως προς την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.
 
Αυτήν την στιγμή ο Σύλλογος υποστηρίζεται από την σελίδα του στο facebook και λειτουργεί προσωρινά ως ένωση προσώπων. Παρακάτω ο σκοπός του Συλλόγου όπως αναφέρεται στην σελίδα του:

"Αυτό το χρονολόγιο έγινε με σκοπό:
-Την ανιδιοτελή και εθελοντική προσφορά για την παροχή των συνθηκών ευζωίας και τον σεβασμό της ύπαρξής των αδέσποτων και αναξιοπαθούντων ζώων, καθώς και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής μας για τα νόμιμα δικαιώματα τους.
-Την προστασία, την υπεράσπιση, τον σεβασμό, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, του δασικού πλούτου και της άγριας ζωής του τόπου μας και την ενεργοποίηση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της περιοχής μας.
Εξασκούμε κάθε νόμιμο δικαίωμα προς τις κατά τον νόμο αρμόδιες αρχές (Δήμο και Αστυνομία) για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας."

Δεν υπάρχουν σχόλια: