Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Βασίλης Οικονόμου: «Στη βάσανο της αναμονής για 2 μήνες ακόμα οι άνεργοι»

Aθήνα , 11/06/2015

 Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 2364/07-05-2015) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου και το σύνολο των Βουλευτών του Τομέα Εργασίας της ΝΔ, αναφορικά με την ακατανόητη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση των προγραμμάτων για ανέργους, η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Αντωνοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα προγράμματα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015»,«Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,«Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Το πρόγραμμα «Κλαδικά Προγράμματα “Youth Guarantee”» ανασχεδιάστηκε και αναδιαρθρώθηκε. Το πρόγραμμα «Eπαγγελματική κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας & πιστοποίηση προσόντων για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών στον τουρισμό», βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τέλος, το πρόγραμμα  «Ανάκληση επιταγής ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» απεντάχθηκε και θα επανενταχθεί, επανασχεδιασμένο εντός διμήνου και αυτό γιατί όπως η ίδια αναφέρει στην απάντηση της το συγκεκριμένο πρόγραμμα «δεν εξασφάλιζε στους ανέργους τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τέσσερις βασικούς λόγους : Πρώτον, η κατανομή των κονδυλίων γινόταν προς όφελος των Παροχών Κατάρτισης (75% των κονδυλίων) και όχι των ανέργων (25%). Δεύτερον ο σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε ως κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το ποσό των 5.400 ευρώ για κάθε άνεργο, όταν σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα ο μέσος όρος του κόστους του παρόχου δεν υπερέβαινε τα 1600 ευρώ ανά άνεργο. Τρίτον, οι άνεργοι διοχετεύονταν, κατά κύριο λόγο (62%), στον κατασκευαστικό τομέα με αποτέλεσμα τη στρεβλή κατανομή των κονδυλίων. Τέταρτον, η πρόβλεψη κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για τόσο ευρύ φάσμα ηλικιών ανέργων με τόσο ριζικά και διαφορετικά χαρακτηρίστηκα  και ανάγκες, καθιστούσε το πρόγραμμα άστοχο και αναποτελεσματικό».

Τη στιγμή που οι δείκτες της ανεργίας υποχωρούσαν (από 27% στο 25%, Δεκέμβριος 2014), η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να καθυστερήσει την υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους που θα έδιναν μια περαιτέρω ανάσα στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Θα αναμένουμε το χρονικό όριο που έθεσε η Αναπλ. Υπουργός για τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων για να διαπιστώσουμε αν άξιζε τον κόπο αυτή η νέα καθυστέρηση για χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν αυτά τα προγράμματα.


Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, δεσμεύεται να παρακολουθεί την εξέλιξη του όλου θέματος και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και αν χρειαστεί θα επανέλθει για να βεβαιωθεί ότι θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να συμβάλλουν, τα νέα προγράμματα στην αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: