Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς: "Παιχνίδια με την τροφή και την υγεία μας"


Με αφορμή τη συντόμευση του χρόνου αδειοδότησης βιομηχανιών, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα και έθεσε σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο: «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 20 ημέρες (9/8 – 29/8), μέσα στις θερινές διακοπές.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις φαίνεται καθαρά, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να νομοθετήσει την κατάργηση της Αρχής της Προφύλαξης, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό το «επιτυγχάνει» μέσω της κατάργησης της έκδοσης Άδειας Λειτουργίας – Άδειας Καταλληλότητας (η οποία περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος και την εγκατάσταση συστήματος HACCP), ενώ για την ίδρυση διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων – οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα των βιομηχανιών τροφίμων αλλά αφορούν και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως εξορυκτικές – αρκείται στη γνωστοποίηση εκ μέρους του επιχειρηματία της πρόθεσής του να την ιδρύσει.
Είναι άκρως ανησυχητικό για την διαπραγματευτική διάθεση της κυβέρνησης το γεγονός, ότι πριν ακόμα να ψηφιστούν οι συμφωνίες, πριν ακόμα και την προσωρινή εφαρμογή της CETA, η κυβέρνηση επιχειρεί να νομοθετήσει την αποδόμηση όλου του συστήματος για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε όλο το Σχέδιο Νόμου δεν αναφέρονται καν οι όροι «προστασία της δημόσιας υγείας» και «προστασία του περιβάλλοντος».
Επειδή το ζήτημα αυτό συνδέεται με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου TTIP και CETA και την απαίτηση από την πλευρά των ΗΠΑ και του Καναδά για την κατάργηση Κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν τώρα στην ΕΕ και
Επειδή είναι ακριβώς αυτές οι Κανονιστικές Ρυθμίσεις που καταργούνται μέσω του Σχεδίου Νόμου,
·  Δηλώνουμε, ότι είμαστε αντίθετοι στο Σχέδιο Νόμου, καθώς και στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου TTIP και CETA.
·  Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου, γιατί δεν επιδέχεται βελτιώσεις και να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία, όχι μέσω της ασυδοσίας, αλλά μέσω τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: