Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στο σχολείο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 15344 Γέρακας Αττικής
Πληροφορίες: Άννα Μπαράτση-Μπαράκου
Τηλέφωνο: 210-3576035
ΦΑΞ: 210-3576096
e-mail: tedthe@dide-anatol.att.sch.grΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπ. Απόφαση 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595, τ. Β΄,1/10/2010)
2. To αριθμ. 424/04-7-2012 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα
π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ16 ή ΤΕ16 και ΠΕ19-20 που ενδιαφέρονται να διδάξουν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα*, να υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή, 10-08-2012 στη Διεύθυνση Δευτε-ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344, Γέρακας Αττικής) και ώρες 08.30-14.30.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και τα δικαιολογητι-
κά που επιβεβαιώνουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό τους (σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια).
Τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, κατά σειρά προτεραιότητας έχουν ως εξής:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην σχολική ψυχολογία και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που
λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδακτική εμπειρία σε σχολεία
που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδα-
κτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδα-
κτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
5. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
όλης της χώρας
2. Δ/νσεις & Γραφεία Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης όλης της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ανατολικής
Αττικής
ΑΔΑ: Β41Κ9-ΠΔΙ
6. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
7. Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα
8. Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, που προβλέπεται στις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).
* Το συγκεκριμένο σχολείο λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και του μεγάλου αριθμού προσέλευσης
μαθητών πιθανόν να λειτουργήσει κατά το έτος, που διανύουμε σε βάρδιες.
                                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                                        Στέφανος Ν. Καπέλλας
                                                                                                                             

1 σχόλιο:

kalamos city είπε...

ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
kalamoscity.blogspot.com