Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Προσλήψεις που προγραμματίζονται για το 2016 στον Δήμο Ωρωπού.

 Σε 7 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης με διαγωνισμό, και δεκάδες προσλήψεις ορισμένου χρόνου Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών όπως η πυρασφάλεια θα προχωρήσει ο Δήμος Ωρωπού κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Συγκεκριμένα, στο δημοτικό συμβούλιο τις 15ης Φεβρουαρίου πάρθηκαν αποφάσεις για τις παρακάτω προσλήψεις:

Μόνιμοι
1-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών τρεις (3) θέσεις
      2-ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού τρεις (3) θέσεις
3-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών μια (1) θέση
Για κάλυψη έκτακτων αναγκών


Ως προς τις προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας βάζουμε αστερίσκο διότι αναμένονται αποφάσεις από ελεγκτικούς φορείς του κράτους για συμβασιούχους εργαζόμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα από το 2015 και ο Δήμος έχει ανανεώσει τις συμβάσεις τους μέχρι το τέλος του 2016.