Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

"Δεν πωλείται η ΔΕΗ αλλά η ενέργεια της χώρας"

Δελτίο τύπου - 02/04/2017
Η επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ φέρνει πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Η εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων του τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη ήταν συνολικά αρνητική. Την θέση των κρατικών μονοπωλίων έλαβαν τα ολιγοπώλια, οι επενδύσεις ακολούθησαν πτωτική πορεία και η όποια πρόοδος στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα προωθήθηκε πάλι από το δημόσιο. Ειδικότερα σε ότι αφορά στο τελευταίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχοντας κάθε συμφέρον να διατηρήσουν την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα και να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, καθίστανται τροχοπέδη στην μετάβαση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΔΕΗ παράγει το 52% της ενέργειας της χώρας, το υπόλοιπο 48% παράγεται από ιδιώτες ή εισάγεται. Το ότι η ΔΕΗ είναι το μονοπώλιο παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί ένα μύθο κι ένα τεράστιο ψέμα. Δυστυχώς οι ιδιώτες παρότι έχουν πάρει άδειες παραγωγής δεν επενδύουν για να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Αντίθετα προσπαθούν να κάνουν πλιάτσικο και να πάρουν τσάμπα τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ. Αποδεικνύεται έτσι ο παρασιτικός χαρακτήρας τους εις βάρος της οικονομίας της χώρας.
Είναι προφανές ότι στην εποχή του "νέου ενεργειακού προτύπου" τις τελευταίες δεκαετίες, ενέργεια μπορεί και πρέπει να παράγει το δημόσιο, ο ιδιώτης, η αυτοδιοίκηση, ο απλός πολίτης δηλαδή είμαστε υπέρ της δημοκρατίας στην παραγωγή. Είναι επίσης προφανές ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος απόλυτος έλεγχος και διαχείριση του συστήματος μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας
Χρειαζόμαστε σαν κοινωνία και σαν χώρα να υπάρχει κι ένας σύγχρονος, ισχυρός, δημόσιος πυλώνας ενέργειας, γιατί καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει παραγωγικές διαδικασίες εργασιακής έντασης, δηλαδή απασχόληση και ανάπτυξη, χωρίς να έχει στα χέρια της έναν ενεργειακό πυλώνα όπως κι έναν χρηματοπιστωτικό πυλώνα.


Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς, αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ διότι ο δημόσιος χαρακτήρας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μία ενεργειακή πολιτική που θα προωθεί τον κοινωνικό / οικολογικό μετασχηματισμό και που θα χαρακτηρίζεται από:
1.         Ριζική αλλαγή του δικτύου μεταφοράς και διανομής. Να αναπτυχθεί ένα σύστημα μεταφοράς με νέα αρχιτεκτονική που θα επιτρέπει την οριζόντια και κατά βρόγχους επικοινωνία δηλαδή την είσοδο και έξοδο διαφόρων παραγωγών και καταναλωτών.
2.         Δημιουργία νέων τοπικών έξυπνων δικτύων  δηλαδή "κυψέλη ενεργειακής δημοκρατίας" που θα συνέβαλε στη δικαιότερη ανακατανομή του ενεργειακού πλούτου της χώρας
3.         Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επενδύοντας κι ενισχύοντας τους μικρούς παραγωγούς

4.         Από μία αναγκαία μεταρρύθμιση στο διάχυτο ενεργειακό σύστημα που είναι η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον Ενεργειακό Προγραμματισμό της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: