Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Η απάντηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην επιστολή του Γ. Γιαμαρέλου για το ανάθημα του Αρχίνου.


 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Τοσίτσα 1, Αθήνα 106 82
Τηλ. 213 2144828
Πληροφορίες: Μ. Σάλτα
 
Αρ. Πρωτ. 1006
 
Αξιότιμε κύριε Καθηγητά,
 
Σε απάντηση της από 5.2.2014 επιστολής σας με θέμα εκμαγείο μαρμάρινου αναγλύφου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αριθ. ευρ. 3369, ανάθημα του Αρχίνου στο ιερό του Αμφιαράου στον Ωρωπό, σας πληροφορούμε τα εξής: Η μορφή του ήρωος ιατρού στο ανάγλυφο του Αρχίνου έχει θεωρηθεί  από μερικούς παλαιούς και νεώτερους μελετητές ότι απεικονίζει τον Ασκληπιό, θεότητα γνωστή από πολυάριθμα αφιερώματα σε διάφορα ελληνικά ιερά, που εικονογραφικά δεν διαφοροποιείται από τον Αμφιάραο, τον ήρωα θεραπευτή της Βοιωτίας και της Αττικής. Το θαυμάσιο αυτό και μοναδικό ως προς την παράσταση ανάγλυφο, βάσει της σωζόμενης επιγραφής αλλά και του τόπου εύρεσης, θεωρείται σήμερα από την πλειονότητα των μελετητών ότι απεικονίζει τον Αμφιάραο, όπως αυτός εμφανίστηκε σε όνειρο κατά την εγκοίμηση του πάσχοντος αναθέτου.
Όσον αφορά στα επεξηγηματικά κείμενα του ΤΑΠΑ, σας επισυνάπτουμε δύο παλαιές λεζάντες από καταλόγους εκμαγείων και αντιγράφων των ετών 1974 και 1988 στις οποίες αντικατοπτρίζεται πολύ καλά η διχογνωμία στην επιστημονική έρευνα για το συγκεκριμένο εύρημα. Σε πρόσφατο κατάλογο του ΤΑΠΑ, αριθ. εκμαγείου 088, δεν γίνεται καμιά αναφορά στην απεικονιζόμενη θεότητα, αλλά ούτε και στον αναθέτη. Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική έρευνα είναι μια συνεχής αναζήτηση πάνω σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία είναι δυνατόν να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται να προστεθούν στα παλαιά, νέες ερμηνείες αντικαθιστούν τις παλαιότερες. Το αίτημά σας, μαζί με τις δικές μας παρατηρήσεις, θα προωθηθεί στο ΤΑΠΑ για τα περαιτέρω.
 
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
 
 
Δρ Γεώργιος Κακαβάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: