Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.

12 Εργάτες Καθαριότητας και 8 Οδηγούς με 8μηνες συμβάσεις προσλαμβάνει o Δήμος Ωρωπού. 
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 5 Ιουνίου 2014 και λήγει στις 16 Ιουνίου 2014.
Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η αίτηση δημοσιεύονται στους παρακάτω σύνδεσμους.
 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22953 20371 και στα τηλ.: 22953 20300 (τηλεφωνικό κέντρο), 22953 20303 (Γραφείο Δημάρχου)
  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
  2. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: