Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Β. Οικονόμου: Απαλλαγή των Δήμων από τα πρόστιμα οφειλών στο ΙΚΑ.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.
361
Ημερομ.Κατάθεσης
23.06.14
ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ     : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                  : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Απαλλαγή των Δήμων από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα των οφειλών στο ΙΚΑ για τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι σε εκκαθάριση.

Κύριε Υπουργέ,

Στο άρθρο 10 του Ν. 4071/2012, διατυπώνεται σαφέστατα η βούληση του νομοθέτη να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που προκαλούν στους ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις που είχαν συστήσει. Στα πλαίσια του παραπάνω Νόμου το Υπουργείο Οικονομικών ως όφειλε εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ρύθμισε την διαδικασία μεταφοράς και ανάληψης των φορολογικών χρεών των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του πδ 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2011. Σύμφωνα με το νόμο και τη διαδικασία που ακολούθησε το Υπουργείο Οικονομικών, οι Δήμοι υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ακέραιο τις καθαρές οφειλές προς το δημόσιο και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων και τυχόν προστίμων που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυστέρησης στη καταβολή των οφειλών. Αντίθετα το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ανάλογη ενέργεια, παρά το ότι οφείλει να προβεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να εμφανίζονται με οφειλές προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίες μάλιστα διαρκώς αυξάνονται εν αναμονή της προβλεπόμενης από το νόμο ρύθμισης. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε μια χρονική στιγμή που η διοίκηση του ΙΚΑ αναζητά εναγωνίως ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του χωρίς να απαιτηθούν νέα περιοριστικά επί των συντάξεων και των παροχών προς τους ασφαλισμένους μέτρα είναι αδικαιολόγητες.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
  1. Πότε θα προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες που θα απαλλάξουν τους ΟΤΑ από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το ΙΚΑ για τις οφειλές των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσει το ΙΚΑ μια μεγάλη και αναγκαία σήμερα πηγή εσόδων;
  2. Για ποιους λόγους δεν έχετε ακόμα υλοποιήσει τα όσα προβλέπονται στο Νόμο 4071/2012 τα οποία μπορούν να δώσουν οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που βαρύνουν τους ΟΤΑ από τις υπό εκκαθάριση αυτές δημοτικές επιχειρήσεις αλλά και να μπορούν να δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα στον πολύπαθο μεγάλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης;    
                                                                                                          -Ο-
               ΕΡΩΤΩΝ  


                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
                                                                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: