Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Θέμα θάρρους!


Για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται το πόσο σημαντικό είναι να οριστεί στην χώρα μας ανώτατο όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.
Αφορμή;
Τα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης που  έδωσε πιστοποιημένο εργαστήριο, μετά από την ανάλογη πρωτοβουλία φορέα πολιτών  του Ωρωπού, για το  Χαλκούτσι και την περιοχή Αγ.Κωνσταντίνος.
Τα αποτελέσματα;
Πολλαπλάσιες τιμές πάνω από  το όριο-στόχο (0,02 μg/l) για τη δημόσια υγεία που έχει θέσει η Καλιφόρνια, και πολύ μικρότερες από το όριο των 2μg/l της δικαστικής απόφασης (1158/30-6-2010) για τη Μεσσαπία Ευβοίας, η οποία ορίζει τα 2 μg/lt ως ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε  εξασθενές χρώμιο στο νερό, ανεξάρτητα από την τιμή του ολικού χρωμίου.
Δυστυχώς, ο πολυπόθητος ορισμός ανώτατου ορίου δεν είναι τόσο θέμα επιστημονικών ερευνών αλλά πολιτικού θάρρους...

Δεν υπάρχουν σχόλια: