Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η προσφυγή του Γίωργου Γιαμαρέλου στην Ειδική Επιτροπή του αρθ. 152 Ν.3463/2006 κατά απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από Γεώργιο Χ. Γιαμαρέλο
Δημ. Σύμβουλο  Δήμου Ωρωπού

                                                                                                                         Ωρωπός 20-2-2013
                                   Προς την Ειδική Επιτροπή του αρθ.152 του Ν.3463/06

                               Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η
« κατά της απόφασης με αρ. πρωτ.:3948/3595 (22-1-2013) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής.»
Αξιότιμα και Σεβαστά μέλη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06, οφείλουμε εξ αρχής να αναφέρουμε ότι μετά από αρκετή περίσκεψη και ενδοιασμούς σχετικά με την χρησιμότητα και την σκοπιμότητα της χρήσης του δικαιώματος που παρέχεται από τον νόμο, καταθέτουμε, εμπρόθεσμα, την προσφυγή μας  αυτή  κατά της  απόφασης με αρ. πρωτ.:3948/3595 (22-1-2013)  του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής. (Σχ.1)
Η   από  10/1/2013 προσφυγή μας προς τον Γενικό Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής  αναφερόταν στις ενστάσεις μας σχετικά με την ακολουθηθείσα  διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Ωρωπού και όχι «κατά του αριθ. 1/2013 πρακτικού – απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού», δεδομένου ότι το πρακτικό αυτό δεν ήταν διαθέσιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση προσφυγής στον ελεγκτή νομιμότητας.
Η κατατεθείσα προσφυγή μας  εμπεριέχει  κυρίως  το από 7/1/2013 κείμενό μας, με τις ενστάσεις μας για την ακολουθηθείσα διαδικασία εκλογής προέδρου, το οποίο είχε σταλεί (7/1/2013) στο γραφείο Δημάρχου Ωρωπού και στον τοπικό τύπο και φέρει τον τίτλο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ». (Σχ.2)
Από την προσεκτική ανάγνωση των εις χείρας μας πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού επιβεβαιώνονται πλήρως οι ισχυρισμοί μας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκλογή προέδρου, είναι παράτυπη και εκτός των προβλέψεων και διατάξεων του Νόμου.
Ενδεικτικά παρατίθενται τα  παρακάτω δύο αποσπάσματα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού της 6/1/2013: (Σελ. 9, 10) ΘΕΜΑ 1ο εκλογή των μελών του Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010 ) , (Σχ.3):
1.-ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: « ……….Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την εκλογή του Προέδρου από την πλειοψηφία, με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα τεθούνε. Ο κ. Ανυφαντής ο Κώστας. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχουμε φέρει φακέλους, δεν ξέρω αν θέλετε τα ψηφοδέλτια να τα βάζουμε κλειστά σε φακέλους ή απλά να τα διπλώνουμε για χάρην συντομίας.»
2.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Επειδή δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, για να τελειώνουμε, θέλετε να συμφωνήσουμε το Σώμα να γίνει δεκτή, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία μισής ώρας να ψηφίζουμε ξεχωριστά;..…»
Από την παράθεση των δύο αυτών ενδεικτικών αποσπασμάτων αλλά και από ολόκληρο το κείμενο των πρακτικών της Συνεδρίασης της 6/1/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, είναι καταφανής και αδιαφιλονίκητη η παρατυπία και η εκτός των προβλέψεων και διατάξεων του νόμου ακολουθηθείσα  διαδικασία, αφού αποδεικνύεται ότι:
1.-Ο Πρόεδρος ουσιαστικά δεν εξελέγη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Είχε ήδη εκλεγεί με άλλη διαδικασία που δεν προβλέπεται από τον νόμο)
2.-Δεν έδωσε ο προεδρεύων την δυνατότητα να προταθούν και άλλες ενδεχομένως υποψηφιότητες από την πλειοψηφία. Δεν ρωτήθηκε, έστω για τυπικούς λόγους, αν επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα ή αν προτείνεται και  κάποιος ακόμη άλλος υποψήφιος, από τους Συμβούλους της Πλειοψηφίας. Το μόνο που ενδιέφερε τον προεδρεύσαντα είναι αν τα έτοιμα από πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ψηφοδέλτια, με την μοναδική υποψηφιότητα, θα επιθυμούσαμε να μπουν «κλειστά σε φακέλους ή απλά να τα διπλώνουμε «για χάρην συντομίας»..….!
3.-Ο Δήμαρχος είχε προεξοφλήσει, εκ των προτέρων, ότι δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα! Και χωρίς να βεβαιωθεί αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα από πλευράς πλειοψηφίας, με αδικαιολόγητη βιασύνη προχώρησε ακόμη παραπέρα, στον ευτελισμό της διαδικασίας προτείνοντας μια δυσεξήγητη και μη προβλεπόμενη από το νόμο απλούστευση της διαδικασίας.
4.-Παραβιάσθηκε η ελεύθερη βούληση των Συμβούλων της πλειοψηφίας αφού εμμέσως πλην σαφώς έπρεπε όλοι να πειθαρχήσουν και να σεβασθούν  το αποτέλεσμα της εκλογής στο προσυμβούλιο. (Ιδέτε λ.χ. την άρνηση αποδοχής υποψηφιότητας από τον Χ.Ν., ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα στο προσυμβούλιο και είχε λάβει 7 ψήφους)
5.-Για το προσυμβούλιο, τονίζουμε ότι δεν υπήρξε πρόσκληση και γνωστοποίηση της διαδικασίας αυτής σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας όπου τελικά παραβρέθηκαν 18 από τους 23 ή 24,  κατ΄άλλους, Συμβούλους της πλειοψηφίας .
Όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα του τύπου (maximipoli.gr 5 Ιανουαρίου 2013(ΣΧ.4):
Στο προσυμβούλιο υπήρξαν τρείς υποψηφιότητες (Κ.Α., Χ.Ν., Δ.Β.). Στην Ψηφοφορία που διενεργήθηκε  οι υποψήφιοι έλαβαν τους κάτωθι ψήφους:
                                                                 Κ.Α. :10, Χ.Ν.: 7, Δ.Β.: 1
Αξιότιμα και Σεβαστά μέλη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06,
Όπως αναφέραμε και στην προσφυγή μας στον ελεγκτή νομιμότητας ( Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), ακόμη και αν δεχθούμε ότι η διαδικασία αυτή είναι παραδεκτή ,το αποτέλεσμα (10-7-1) της ανακοινωθείσας ψηφοφορίας, στο προσυμβούλιο, δεν δίδει στον προεδρεύσαντα στην εν λόγω διαδικασία το νομικό έρεισμα να δηλώνει στο Σώμα ότι ο πλειοψηφήσας συνδυασμός επέλεξε τον υποψήφιο πρόεδρο, διότι το 10,  επί του συνόλου των 23 ή κατ΄ άλλους 24 Συμβούλων, δεν αρκεί για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτό,  επειδή δεν καλύπτει ρητή απαίτηση του νόμου που αναφέρει ότι:
«Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.» (δηλαδή  χρειάζονταν τουλάχιστον 13 ψήφοι)
Επιπρόσθετα. ο νόμος (Ν.3852 αρθ.64 παρ.2) ρητά προβλέπει ότι:«Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.», πράγμα το οποίο δεν έγινε κατά την παράτυπη και έστω αποδεκτή, διαδικασία εκλογής, που έγινε στο προσυμβούλιο του συνδυασμού της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου καθιστά το αποτέλεσμα της εκλογής αυτής, ΑΚΥΡΟ.
Αξιότιμα και σεβαστά μέλη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006, δεν επιθυμούμε να σας κουράσουμε  περισσότερο, παραθέτοντας και άλλα επιχειρήματα.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή προβληματισθήκαμε, επί πολύ, για το εάν έπρεπε να κάνουμε χρήση του δικαιώματος που μας παρέχει ο νόμος.
Τελικώς «ο κύβος ερίφθη», η προσφυγή μας βρίσκεται στα χέρια σας και από Σας εξαρτάται να αποδειχθεί  εάν έχει νόημα και χρησιμότητα μια τέτοια ενέργεια.
Για όλους εμάς η φράση του Μακρυγιάννη :
«Δεν ήθελα χρήματα και  βιό,
Σύνταμα ήθελα ,
Να κυβερνιέται η Πατρίδα με Νόμους,
Και όχι με το έτζι  θέλω» ,
δεν μας επιτρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι ,παραβλέποντας το καθήκον μας , την προάσπιση της νομιμότητας και της Δημοκρατίας.
Συνημμένα Σχετικά έγγραφα:                                                                                                                    
Σχ.1  Η  απόφαση με αρ. πρωτ.:3948/3595 (22-1-2013)  του Γ. Γ. Α. Δ. Α   
Σχ.2  Το έγγραφό μας με τίτλο:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχ.3 Τα πρακτικά Συνεδρίασης Δ. Συμβουλίου
Σχ.4  Δημοσίευμα τύπου  της  5/1/2013                     
                                                           Διατελούμε με τιμή,   
   

                                                                                 Γεώργιος
Γιαμαρέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: