Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Ακόμα ένας αδέσποτος χειμώνας?Για άλλη μια χρονιά έχουμε έξαρση του φαινομένου των αδέσποτων κατοικίδιων στον Ωρωπό με αγέλες σκύλων να περιπλανώνται, και ασθένειες των σκύλων (δεν αποτελούν κίνδυνο για το άνθρωπο) όπως η σαρκοπτική ψώρα να σαρώνουν.

Προσωπική μου άποψη είναι πως οι παρούσες ομάδες εθελοντών (Σωματεία κ.λ.π) πράττουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους, όμως δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για το πρόβλημα των αδέσποτων και γιατί δεν διαθέτουν χρήματα και γιατί δεν τους επιτρέπεται από τους Νόμους 4039/12 και 4235/14.
 Αποκλειστικός αρμόδιος για τα παραπάνω θέματα είναι μόνον ο Δήμος.
Με αφορμή την εκλογή της νέας δημοτικής Αρχής και για να σταματήσει οποιαδήποτε παραφιλολογία περί αδέσποτων πρέπει:
Να συσταθεί άμεσα με απόφαση δημάρχου η Δημοτική Επιτροπή φιλοζωικών ζητημάτων, όπως προβλέπει ο Νόμος, και να ορισθεί επικεφαλής αιρετός δημοτικός σύμβουλος.
Να συνταχθεί τεχνικό πρόγραμμα και να διατεθεί κονδύλι από τον προϋπολογισμό του Δήμου ή να διεκδικηθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας για το θέμα διαχείρισης των αδέσποτων.
Αν υπάρχουν πραγματικά φιλόζωοι πολίτες που διαρρηγνύουν ιμάτια για τα αδέσποτα, τότε με συντονιστή την Δημοτική Επιτροπή υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας να συνδράμουν προσφέροντας ό,τι επιθυμούν σε χρήμα και σε είδος για την δημιουργία και την λειτουργία υποδομών.
Απόσπασμα του Νόμου περί ευθύνης των Δήμων:

Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: